Κρεμάλα (Hangman) για Windows

Κρεμάλα (Hangman) για Windows. Απλό, ελαφρύ και Ελληνικής κατασκευής.  Μέγεθος μόνο 1,18MB, απλό, απέριττο και δωρεάν.                    


Ο προγραμματισμός έγινε από τον Αθανάσιο Εμμανουηλίδη. Γλώσσα game play Αγγλικά. Το έργο είναι υπό την άδεια MIT license και μπορείτε να το βρείτε στο Github. Μπορείτε να στείλετε τις παρατηρήσεις / υποδείξεις σας στο athanasiosem@inbox.com.

http://athan.ml/hangman/