Το smartphone σας γνωρίζει πότε είστε στενοχωρημένοι

Μπορούν άραγε αυτά τα δεδομένα να πουν κάτι και για την διάθεση του χρήστη του smartphone; Ναι, και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που μπορούν να φανερώσουν ακόμη και ποια είναι η ψυχική και διανοητική κατάσταση του χρήστη.


 Ακόμη και να χρησιμεύσουν στη διάγνωση κάποιας ασθένειας.
Τη μελέτη διεξήγαγε το Κέντρο Ερευνών και Πειραματισμού στις Τηλεπικοινωνίες για τις Δικτυωμένες Κοινωνίες [Center for Research and Telecommunication Experimentation for Networked Communities –CREATE-NET] στο Τρέντο της Ιταλίας.

Η μελέτη δείχνει ότι οι αισθητήρες που βρίσκονται σε ένα smartphone μπορούν να πουν ακόμη και αν ο χρήστης έχει ένα μανιακό ή καταθλιπτικό επεισόδιο.

Στη μελέτη, ο επικεφαλής Venet Osmani έδωσε σε 12 διπολικούς ασθενείς smartphones για 4 μήνες, τα οποία χρησιμοποιούσε ανά διαστήματα τριών εβδομάδων για να διαπιστώσει την κατάσταση τους.


Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι από τα δεδομένα που είναι καταγεγραμμένα στο smartphone, κάποιος μπορεί να προβλέψει την αλλαγή στη διάθεση του χρήστη του κατά 94%. Στην περίπτωση δε που στα δεδομένα που ελέγχονται περιλαμβάνονται η συχνότητα και η διάρκεια των τηλεφωνικών κλήσεων, τότε η ακρίβεια της πρόβλεψης φτάνει στο 97%.

Η αύξηση του αριθμού των κλήσεων και οι συνεχείς μετακινήσεις των χρηστών–όπως καταδεικνύονται από το GPS– αλλά και η ταχύτητα με την οποία αυτές γίνονται είναι στοιχεία που δείχνουν πιθανό μανιακό επεισόδιο. Η μείωση της δραστηριότητας, η μικρή διάρκεια των κλήσεων και η χαμηλή στάθμη της έντασης του ήχου σε αυτές είναι στοιχεία που δείχνουν τη θλίψη.

Η έρευνα είναι μόνο μια αρχή για το πώς μπορούν τα smartphone να βοηθήσουν στην διαπίστωση και στη βελτίωση της υγείας των χρηστών τους με τρόπους που ξεπερνούν κατά πολύ την τυπική καταγραφή των καρδιακών παλμών με ένα heart rate monitor.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια