Η Kaspersky Lab παρουσιάζει μία εξειδικευμένη λύση ψηφιακής ασφάλειας για βιομηχανικά συστήματα

Η Kaspersky Lab παρουσιάζει το Kaspersky Industrial CyberSecurity, μια νέα εξειδικευμένη λύση για την προστασία κρίσιμων υποδομών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η λύση αντιμετωπίζει την επείγουσα ανάγκη για τη διαχείριση των ψηφιακών κινδύνων που αντιμετωπίζει ο βιομηχανικός κλάδος,
καθώς και για την προστασία της επιχειρησιακής συνέχειας και της ακεραιότητας των τεχνολογικών διαδικασιών στα βιομηχανικά περιβάλλοντα. Τα παραπάνω ζητήματα έχουν κρίσιμη σημασία για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, καθώς σε αυτά τα περιβάλλοντα, οι ψηφιακές απειλές έχουν τη δυνατότητα να διασχίζουν τα όρια του κυβερνοχώρου και να στρέφονται εναντίον του ίδιου του εξοπλισμού πρώτης γραμμής, δημιουργώντας κινδύνους τόσο για το περιβάλλον, όσο και για ανθρώπινες ζωές. Το Kaspersky Industrial CyberSecurity παρέχει μια ενιαία, ολιστική προσέγγιση για την ασφάλεια των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, συνδυάζοντας σε ένα «πακέτο» τις κορυφαίες τεχνολογίες, υπηρεσίες και δυνατότητες πληροφόρησης της εταιρείας.

Οι τεχνολογίες Πληροφορικής και τα συστήματα αυτοματοποίησης διαδικασιών είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία όλων των σύγχρονων βιομηχανικών εγκαταστάσεων και υποδομών – από μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, διυλιστήρια και γραμμές παραγωγής, μέχρι σιδηροδρόμους, αεροδρόμια και «έξυπνα» κτήρια. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά εταιρικά δίκτυα, όπου η προστασία του απορρήτου των πληροφοριών είναι η κορυφαία προτεραιότητα, τα βιομηχανικά συστήματα ελέγχου (ICS) απαιτούν άψογη συνέχεια και συνέπεια της τεχνολογικής διαδικασίας. Η αυστηρή ρύθμιση και η συμμόρφωση ενδέχεται να οδηγήσουν σε απροστάτευτη λειτουργία των κρίσιμων εγκαταστάσεων, αν τα μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεν πληρούν τις απαιτήσεις ασφάλειας.

Η λύση Kaspersky Industrial CyberSecurity συνυπολογίζει όλες αυτές τις μοναδικές απαιτήσεις και παρέχει προστασία στα δίκτυα ICS, ιδιαίτερα στα επίπεδα που είναι πιο ευάλωτα σε ψηφιακές επιθέσεις, όπως είναι οι ICS/ SCADA server, τα HMI panel, οι σταθμοί εργασίας μηχανικών, τα προγράμματα PLC και άλλα. Έτσι, προσφέρει προστασία από ψηφιακές απειλές, χωρίς να επηρεάζει την επιχειρησιακή συνέχεια και τη συνέπεια των τεχνολογικών διαδικασιών.

Ο Eugene Kaspersky, Διευθύνων Σύμβουλος της Kaspersky Lab, σχολίασε:

“Σήμερα, η ψηφιακή ασφάλεια των βιομηχανικών συστημάτων και των κρίσιμων υποδομών είναι ζωτικής σημασίας. Ένας αυξανόμενος αριθμός τέτοιων συστημάτων χρησιμοποιούν συσκευές και κανάλια που αλληλεπιδρούν με τον έξω κόσμο. Μερικές φορές, χρησιμοποιούν εξοπλισμό που ποτέ δεν προοριζόταν για εξωτερική πρόσβαση, για να μην αναφερθούμε στο λογισμικό που δημιουργήθηκε πριν από δεκαετίες και δεν έχει αναβαθμιστεί από τότε! Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί κίνδυνοι δεν προκύπτουν μόνο για τη συνέχεια της διαδικασίας παραγωγής, αλλά και για το περιβάλλον, ακόμα και για ανθρώπινες ζωές! Η λύση μας είναι ικανή να εξασφαλίσει την ψηφιακή ασφάλεια του κύκλου της τεχνολογίας, σε όλα τα επίπεδα ελέγχουν των αυτοματοποιημένων διαδικασιών. Επίσης, συνεργαζόμαστε ενεργά με κατασκευαστές συστημάτων αυτοματισμού, προκειμένου να αναπτύξουμε εξοπλισμό που λαμβάνει υπόψη τα νέα πρότυπα και τις απαιτήσεις ψηφιακής ασφάλειας”

Ενδυναμώνοντας την Ολιστική Βιομηχανική Ψηφιακή Ασφάλεια

Η λύση Kaspersky Industrial CyberSecurity προσφέρει ένα συνδυασμό κλασικών τεχνολογιών ασφάλειας, οι οποίες έχουν προσαρμοστεί ειδικά για περιβάλλοντα ICS, όπως η προστασία από κακόβουλο λογισμικό, το whitelisting και η λειτουργία αξιολόγησης ευπαθειών. Το ισχυρό αυτό θεμέλιο ενισχύεται περαιτέρω με μοναδικές τεχνολογίες που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για βιομηχανικά περιβάλλοντα, ανάμεσα στις οποίες και ο έλεγχος ακεραιότητας των προγραμμάτων PLC, η σημασιολογική παρακολούθηση των εντολών ελέγχου διαδικασιών και η αξιοποίηση δεδομένων Τηλεμετρίας, με στόχο τον εντοπισμό ψηφιακών επιθέσεων που στρέφονται εναντίον φυσικών μερών της υποδομής. Μια ειδική λειτουργία παρατήρησης (Observability Mode) επικεντρώνεται στον εντοπισμό των ψηφιακών επιθέσεων, στα σφάλματα του προσωπικού της επιχείρησης και στις ανωμαλίες στο εσωτερικό ενός βιομηχανικού δικτύου. Η διαχείριση όλων των τεχνολογιών πρόληψης και εντοπισμού γίνεται μέσω μιας ενιαίας κεντρικής κονσόλας.


Επίσης, η νέα λύση βοηθά τους διαχειριστές υποδομών να οικοδομήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ασφάλειας, η οποία δεν περιορίζεται στις τεχνολογίες εντοπισμού και πρόληψης απειλών, αλλά προσθέτει εξειδικευμένες υπηρεσίες ασφάλειας, με στόχο την ανάπτυξη δυνατοτήτων αντιμετώπισης και πρόληψης περιστατικών από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν υπηρεσίες εκπαίδευσης πάνω σε θέματα βιομηχανικής ψηφιακής ασφάλειας, οι οποίες απευθύνονται σε επαγγελματίες της Πληροφορικής, καθώς και προγράμματα ενίσχυσης των γνώσεων ψηφιακής ασφάλειας για μη εξειδικευμένους εργαζόμενους.

Ακόμη, στο χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνονται εξειδικευμένες υπηρεσίες Αξιολόγησης Ψηφιακής Ασφάλειας και Δοκιμές Διείσδυσης, οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες να ενισχύουν τη δική τους τεχνογνωσία, να αναδείξουν τα κρισιμότερα τρωτά σημεία, συμπεριλαμβανομένων των zero-day ευπαθειών, καθώς και να προβλέπουν τις ψηφιακές απειλές που σχετίζονται με συγκεκριμένα βιομηχανικά περιουσιακά στοιχεία και τεχνολογικές διαδικασίες. Οι Υπηρεσίες Απόκρισης σε Περιστατικά συμβάλλουν στον εντοπισμό μιας εισβολής και στην άμβλυνση των συνεπειών της, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν τους εισβολείς να διεισδύσουν περαιτέρω στην υποδομή, αποτρέπουν επακόλουθες επιθέσεις στην εταιρεία και αναπτύσσουν σχέδια αντιμετώπισης μελλοντικών περιστατικών.


Πληρώντας τις αυστηρές απαιτήσεις της βιομηχανίας

Οι ιδιαίτερα προσαρμόσιμες ρυθμίσεις του Kaspersky Industrial CyberSecurity επιτρέπουν στη λύση να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις αυστηρές απαιτήσεις βιομηχανιών, εγκαταστάσεων και γραμμών παραγωγής, βελτιστοποιώντας την ενσωμάτωση της στο υπάρχον δίκτυο ICS και στις τεχνολογικές διαδικασίες ενός οργανισμού, χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις. Όλες οι τεχνολογίες της Kaspersky Lab δοκιμάζονται και πιστοποιούνται με κορυφαίους παρόχους συστημάτων και δικτύων ICS.

Το Kaspersky Industrial CyberSecurity έχει δοκιμαστεί και ενσωματωθεί με επιτυχία σε μια σειρά έργων, μεταξύ των οποίων το τερματικό πετροχημικών της VARS και το γιγαντιαίο διυλιστήριο πετρελαίου της TANECO, που επέλεξαν την Kaspersky Lab για την προστασία των βιομηχανικών δικτύων τους.

Ο Marat Gilmutdinov, Head of Industrial Control Systems Department της TANECO, σχολίασε:

“Έχοντας αναλύσει τις πιθανές απειλές που αντιμετωπίζουν τα υψηλής τεχνολογίας διυλιστήρια πετρελαίου, επιλέξαμε τη λύση Kaspersky Industrial CyberSecurity της Kaspersky Lab. Ήταν σημαντικό για εμάς να επενδύσουμε σε κάτι περισσότερο από μια απλή λύση ασφάλειας. Έπρεπε να λάβουμε ολοκληρωμένα μέτρα ασφάλειας, ώστε να προστατεύσουμε τις δραστηριότητες μας από τις ψηφιακές απειλές, σε οποιοδήποτε επίπεδο του δικτύου ICS. Επίσης, είχαμε ανάγκη να συνεργαστούμε με έναν προμηθευτή που μπορεί να μας υποστηρίξει σε κάθε δυνατό ζήτημα, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και της λειτουργίας. Οι δυνατότητες του Kaspersky Industrial CyberSecurity ξεπέρασαν κάθε προσδοκία μας. Λίγους μόλις μήνες μετά την εγκατάσταση του, το Kaspersky Industrial CyberSecurity εντόπισε μια μη εξουσιοδοτημένη προσπάθεια σύνδεσης ενός εξωτερικού laptop σε έναν από τους ελεγκτές μας. Οι επιτιθέμενοι προσπαθούσαν να τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις της λειτουργίας ενός αισθητήρα”

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια