Η Ορολογία (Γλωσσάριο) του Internet. Γράφει Ο Κώστας Δημητριάδης.

Η λέξη Διαδίκτυο προέρχεται από τις λέξεις Διασύνδεση Δικτύων και αναφέρεται σε ένα σύνολο υπολογιστών και δικτύων που συνδέονται μεταξύ τους σε ένα παγκόσμιο δίκτυο έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και να μοιράζονται πληροφορίες. Στα Αγγλικά η λέξη Internet προέρχεται από τις λέξεις International Network που σημαίνει Διεθνές Δίκτυο Υπολογιστών.Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : joeschmoe@somecompany.com. Μια web address είναι έτσι: http://www.thetech.gr

Administrator: Ο τεχνικός που έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα τη γενική παρακολούθηση, ρύθμιση και συντήρηση ενός υπολογιστικού συστήματος (system administrator), ενός δικτύου (network administrator), ενός προγράμματος (program administrator) κ.λπ. Όταν πρόκειται για web server o τεχνικός αποκαλείται webmaster.

Advertising network (ή banner network): Το σύνολο των ιστοσελίδων που μοιράζονται έναν κοινό banner server. Ο όρος μπορεί και να υποδηλώνει μια διαφημιστική εταιρία, η οποία έχει αναλάβει την προώθηση μιας καμπάνιας.

Anchor: Είτε το σημείο εκκίνησης είτε ο προορισμός ενός υπερσυνδέσμου (hyperlink). Τα γράμματα στην κορυφή αυτής της σελίδας είναι όλα anchors, αν κάνει κάποιος κλικ σε ένα πηγαίνει σε άλλο σημείο της σελίδας

Applets: Μικρά προγράμματα που επιτρέπουν την παρουσίαση ζωντανών εικόνων σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας. Δημιουργούνται μέσω της ηλεκτρονικής γλώσσας Java.

ASCII: Αμερικάνικος Κώδικας Προτύπων για Ανταλλαγή Πληροφοριών. Μια ομάδα από 128 αλφαριθμητικούς και ειδικού ελέγχου χαρακτήρες. Τα αρχεία του ASCIIείναι επίσης γνωστά ως αρχεία απλού κειμένου

ASP (Application Service Provider): Η επιχείρηση που έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σε εταιρίες ολοκληρωμένων εφαρμογών μέσω του Διαδικτύου.

Anonymous FTP: Πρωτόκολλο άμεσης επικοινωνίας με διακομιστή που δέχεται και μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις.

ASP: Active Server Pages (ASP), ASP αρχεία, τα οποία χρησιμοποιούνται από Web developers για την ανάπτυξη web site και web εφαρμογών με ποιο εύκολο, γρήγορο και δυναμικό τρόπο. Πρόκειται για κανονικές HTML σελίδες με ενσωματωμένα scripts. Τα scripts μπορεί να είναι γραμμένα σε οποιαδήποτε γλώσσα και διεκπεραιώνονται όταν καλέσει κανείς την ηλεκτρονική διεύθυνση του αρχείου.

Backbone: Ο υψηλών ταχυτήτων κεντρικός δίαυλος μεταφοράς των ηλεκτρονικών δεδομένων προς ένα δίκτυο.

Backup: Τήρηση αναλυτικών εφεδρικών δεδομένων, ώστε σε περίπτωση που χαθούν μόνιμα κάποια δεδομένα θα μπορεί να γίνει άμεσα αποκατάσταση των βασικών αρχείων.

Bandwidth: Το εύρος των δεδομένων / πληροφοριών που μπορεί να μετακινηθούν μέσα σε ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Συνήθως η μέτρηση γίνεται σε bits / δευτερόλεπτο.

Banners: Ηλεκτρονικές διαφημιστικές καταχωρίσεις που βρίσκονται στις ιστοσελίδες και που παραπέμπουν στην ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου προϊόντος.

Bitmap File: Μια κοινή εικόνα (.bmp) ορισμένη από ένα τετράγωνο μοτίβο από pixels

Bookmark: Ένας δείκτης για ένα συγκεκριμένο web site. Μέσα στους browsers, μπορεί καποιος να σημειώσει ενδιαφέρουσες σελίδες, έτσι ώστε να επιστρέψει σε αυτές γρήγορα

BPS: Bits Ανά Δευτερόλεπτο, ένα μέτρο του όγκου των δεδομένων που μια διεπαφή δικτύου είναι ικανή να αναμεταδίδει.

Brand building: Η διαφημιστική καθιέρωση ενός προϊόντος ή μιας επιχείρησης στην αγορά.

Brand name: Η γνωστή πλέον στην αγορά ονομασία του προϊόντος ή της επιχείρησης.

Browser: Το σύνολο των τεχνικών δεδομένων (software) pου χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στις ιστοσελίδες του Διαδικτύου. Πιο γνωστοί browser είναι ο Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Internet Explorer & Apple Safari.

CGI (Common Gateway Interface): Το Common Gateway Interface (διασύνδεση κοινής πύλης) είναι ένα περιβάλλον εργασίας για προγραμματιστές που γράφουν δέσμες ενεργειών ή εφαρμογές οι οποίες εκτελούνται παρασκηνιακά σε ένα διακομιστή web. Αυτές οι δέσμες ενεργειών μπορεί να δημιουργούν κείμενο ή άλλα είδη δεδομένων την ώρα της εκτέλεσής τους, πιθανώς αποκρινόμενες σε δεδομένα τα οποία εισαγάγει ο χρήστης, ή εξαγάγοντας δεδομένα από κάποια βάση δεδομένων.

Client: Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε δεδομένα κάποιου server (διακομιστή) αλλά και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που αποτελεί μέλος ενός μεγαλύτερου δικτύου υπολογιστών και ο οποίος λαμβάνει πληροφορίες από τον κεντρικό υπολογιστή.

CGI-BIN: Το ποιο συνηθισμένο όνομα ενός καταλόγου αρχείων όπου υπάρχουν cgi προγράμματα. Το "bin" από το "cgi-bin" είναι ένας ποιο σύντομη ερμηνεία του "binary", διότι παλιά τα περισσότερα προγράμματα αναφερόντουσαν ως "binaries". Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα προγράμματα που βρίσκονται σε καταλόγους cgi-bin είναι text αρχεία - scripts τα οποία εκτελούνται από binaries που βρίσκονται αλλού στο ίδιο μηχάνημα.

Chat: Με τον όρο chat (συνομιλία) περιγράφεται η συνδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο. Ζωντανή online επικοινωνία/ συνομιλία μέσω του Internet με χρήση του πληκτρολογίου μεταξύ δύο τουλάχιστον συνομιλητών.

Colocation: Ο όρος αυτός αναφέρεται συνήθως στην τοποθέτηση server ενός πελάτη σε κάποιο ειδικά διαμορφωμένο χώρο ενός δικτύου (Data center) που είναι συνδεδεμένο με το Internet. Συνήθως αυτό γίνεται διότι ο πελάτης επιθυμεί γρήγορη σύνδεση με το Internet ή δεν επιθυμεί το ρίσκο που υπάρχει στην ασφάλεια του μηχανήματος με την εγκατάσταση του server στο δικό του δίκτυο.

Click through: Το "κλικάρισμα" με το ποντίκι του υπολογιστή στο διαφημιστικό banner που θα τον οδηγήσει στο site του ίδιου του προϊόντος.

Cookies: Ένα ειδικό αρχείο, το οποίο χρησιμοποιείται από τους web servers, με σκοπό να αντληθούν και να αποθηκευτούν πληροφορίες για την αναγνώριση των επισκεπτών της κάθε ιστοσελίδας.

CPM (Cost Per Thousand Impressions): Το ποσό που πληρώνει ένας διαφημιζόμενος σε κάποια ιστοσελίδα για να εμφανιστεί το banner του χίλιες φορές.

CRM (Customer Relationship Management):Ο τρόπος εκμετάλλευσης των σχέσεων με τους διαφημιζόμενους μέσω ειδικών εργαλείων προγραμματισμού.

CSS: Η CSS (Cascading Style Sheets-Διαδοχικά Φύλλα Στυλ) ή ( αλληλουχία φύλλων στύλ ) είναι μια γλώσσα υπολογιστή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε στις γλώσσες HTML και XHTML, δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης μιας ιστοσελίδας και γενικότερα ενός ιστοτόπου. Η CSS αναπτύσσει στυλιστικά μια ιστιοσελίδα δηλαδή να διαμορφώσει περισσότερα χαρακτηριστικά, χρώμματα, στοιχίση και δίνει πάρα πολλές δυνατότητες σε σχέση με την html. Για μια όμορφη και καλοσχεδιασμένη ιστιοσελίδα η γλώσσα CSS είναι απαραίτητη.

Cyberspace: Ή "κυβερνοχώρος" στα ελληνικά. Υποδηλώνει το σύνολο των ιστοσελίδων του Διαδικτύου που ο χρήστης επισκέπτεται "σερφάροντας".

Database: Μία βάση δεδομένων είναι μια συλλογή σχετιζόμενων δεδομένων τμημάτων πληροφορίας ηλεκτρονικά αποθηκευμένων. Πέρα από την εγγενή της ικανότητα να αποθηκεύει δεδομένα, η βάση δεδομένων παρέχει βάσει του σχεδιασμού και του τρόπου ιεράρχησης των δεδομένων της σε προγράμματα ή συλλογές προγραμμάτων, τα αποκαλούμενα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, τη δυνατότητα γρήγορης άντλησης και ανανέωσης των δεδομένων.

Data Transfer: Ανταλλαγή δεδομένων εξωτερικά από το web site σε άλλο μηχάνημα, με εξαίρεση το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Οποιοδήποτε αρχείο HTML, graphic, audio ή βίντεο αναζητηθεί από την σελίδα σας θεωρείται ανταλλαγή δεδομένων. Υψηλές τιμές ανταλλαγή δεδομένων υποδεικνύουν ένα site με πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα.

Detailed Web Statistics: Καθημερινά αναλυτικά στατιστικά (σε γραφική μορφή) σχετικά με την επισκεψιμότητα του web site. Επιτρέπει στο χρήστη να παρακολουθεί την κίνηση του web site του.

Description: Η περιγραφή meta tag είναι ένα κομμάτι του HEAD (κεφαλή) ενός HTML αρχείου και παρέχει πληροφορίες που περιγράφουν το αρχείο. Το tag συνήθως παρουσιάζεται μαζί με το τίτλο της σελίδας στο index (ευρετήριο). Η τιμή μπορεί να είναι λέξη, πρόταση ή και ολόκληρη παράγραφο που περιγράφει την σελίδα. Καλό είναι να χρησιμοποιείται σύντομο, συνοπτικό και εύστοχο υλικό για την τιμή του tag. Πρέπει όμως να εξασφαλίσετε ότι αντιπροσωπεύει σωστά το περιεχόμενο του δικού σας web site.

Directory: Ένας καταμερισμός στο σκληρό δίσκο ή σε κάποιο διακομιστή (server) που χρησιμοποιείται για την οργάνωση αρχείων.

Disk Storage Space: Σε ένα shared hosting περιβάλλον, πρόκειται για το χώρο στο δίσκο του διακομιστή (server) που αντιστοιχεί στο λογαριασμό σας. Αυτός ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση HTML αρχείων, αρχείων γραφικών, προγράμματα ή scripts, μηνύματα αλληλογραφίας, συμπιεσμένα αρχεία, ή άλλα αρχεία που αποτελούν το web site.

DNS: Σύστημα αντιστοίχισης αριθμητικών (IP) διευθύνσεων σε μνημονικά ονόματα (και αντίστροφα) πάνω στο οποίο βασίζεται το διαδίκτυο. Σε κάθε Web Server, πραγματοποιείται μια αντιστοίχηση των domain names σε αριθμητικές διευθύνσεις. Έτσι αντί να γράψουμε πχ http://68.44.83.276 γράφουμε http://www.thetech.gr

DNS Records: Μια εγγραφή DNS τύπου Α (A record), γνωστή και ως address record, συνδέει ένα domain name με μία διεύθυνση IP.

Αν υπάρχει κάποιος server στο Internet που είναι ρυθμισμένος να διαχειρίζεται τη κίνηση για αυτό το domain, μπορείτε τότε να βάλετε το όνομα του domain (πχ www.thetech.gr και τη IP διεύθυνση του (π.χ. 68.44.83.276) και τότε όποιος πληκτρολογεί το domain συνδέεται με το server.

Οι εγγραφές MX (Mail Exchanger) χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν ένα server στο Internet ο οποίος είναι ρυθμισμένος να διαχειρίζεται τα e-mail για ένα domain.

DNS cache: Όταν πληκτρολογείτε μια διεύθυνση ιστοσελίδας στον Περιηγητή σας, αποστέλλετε ένα ερώτημα στον αντίστοιχο κεντρικό διακομιστή DNS. Εάν το ερώτημα είναι επιτυχές, ανοίγει η ιστοσελίδα. Εάν όχι, θα δείτε ένα μήνυμα σφάλματος. Μια εγγραφή αυτών των επιτυχών και μη ερωτημάτων αποθηκεύεται σε μια θέση προσωρινής αποθήκευσης στον υπολογιστή σας, η οποία ονομάζεται DNS cache. Το ίδιο συμβαίνει και στους διακομιστές των παρόχων σύνδεσης στο Internet.

Το DNS ελέγχει πάντα το cache πριν υποβάλει ερώτημα προς το διακομιστή DNS, κι εάν εντοπιστεί μια εγγραφή που ταιριάζει με το ερώτημα, το DNS χρησιμοποιεί αυτή την εγγραφή αντί να υποβάλει ερώτημα στο διακομιστή. Με αυτό τον τρόπο, τα ερωτήματα απαντιούνται ταχύτερα και μειώνεται η κυκλοφορία στο δίκτυο και στο Internet.

Domain (Top Level): Περιοχή. Το τελευταίο τμήμα μιας διεύθυνσης Web Server / Site, μετά την τελευταία τελεία. Οι περιοχές συμβολίζουν τόσο το όνομα της χώρας, π.χ. .gr για την Ελλάδα, όσο και συγκεκριμένους τομείς, όπως .com για Web Sites εμπορικών εταιρειών, .edu για εκπαιδευτικά ιδρύματα και .org για οργανισμούς. Η dnHost προσφέρει πάνω από 25 top level domain καταλήξεις προς πώληση.

Domain Name: Τμήμα ενός URL που ακολουθεί μετά τη φράση http://www. ή http:// και ολοκληρώνεται με μια τελεία. Παράδειγμα: στο URL http://www.dnhost.gr το domain name είναι dnhost και το domain είναι .gr

Domain Alias: Τα domain aliases είναι δευτερεύοντα ονόματα του κύριου ονόματος και δείχνουν στην ίδια ακριβώς σελίδα με το κύριο domain του site πχ μπορείτε να δηλώσετε σαν alias του my-domain.gr το another-domain.gr και όταν γράφετε another-domain.gr θα βλέπετε το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο με αυτό του my-domain.gr

Dot-com: Έτσι ονομάζονται οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο Διαδίκτυο.

Download: Η διαδικασία αντιγραφής αρχείων με δεδομένα από έναν απομακρυσμένο υπολογιστή σε έναν τοπικό. Η αντίστροφη πράξη είναι το upload, όπου ένα τοπικό αρχείο αντιγράφεται σε ένα server

DSL: Ψηφιακή τηλεφωνική γραμμή που επιτρέπει τη σύνδεση στο Διαδίκτυο με πολύ μεγάλη ταχύτητα.

E-auction: Οι δημοπρασίες που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, μέσω του Διαδικτύου.

E-banking: Η διεξαγωγή τραπεζικών συναλλαγών από το Διαδίκτυο.

E-commerce: Ο ξενικός όρος του ελληνικού "ηλεκτρονικό εμπόριο". Υποδηλώνει το σύνολο των κάθε λογής συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσα από το Ίντερνετ και αφορούν σε επιχειρήσεις ή καταναλωτές μεταξύ τους. Αν οι συναλλαγές γίνονται μεταξύ επιχειρήσεων ονομάζονται business to business (B2B). Αν, όμως, γίνονται μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών ονομάζονται business to consumer (B2C).

E-business: Η επιχειρηματική δραστηριοποίηση στο Ίντερνετ.

E-mail (Electronic Mail): Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/ηλεκτρονική αλληλογραφία. Πρόκειται για την ηλεκτρονική μεταβίβαση αλληλογραφίας μέσω υπολογιστών καθώς επίσης και αρχείων εικόνας και κειμένου. Μπορεί επίσης να σταλεί ένα μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες (mailing list).

POP3 Email είναι μία μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση, την οποία μπορείτε να ρυθμίσετε σε κάποιο πρόγραμμα αλληλογραφίας (π.χ. Eudora, Microsoft Outlook κλπ.) και στην οποία θα λαμβάνετε ηλεκτρονικά μηνύματα.

E-Mail Aliases / Forwarders: Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία αυτή, μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά μηνύματα της μορφής username@name.gr (όπου το username μπορεί να είναι οτιδήποτε). Επίσης, μπορεί να γίνει σχετική ρύθμιση για να λαμβάνετε ένα email (π.χ. info@name.gr) από κάποιο άλλο λογαριασμό.

E-shop: Ή αλλιώς "ηλεκτρονικό κατάστημα". Έχει ως αντικείμενο την πώληση προϊόντων και αγαθών.

E-tailing: Η διάθεση προϊόντων λιανικής μέσα από on-line καταστήματα.

E-trading: Η διεξαγωγή χρηματοοικονομικών συναλλαγών μέσα από το Διαδίκτυο.

Exchange (Microsoft): Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα φαξ και e-mail της Microsoft, σχεδιασμένο για τα Windows.

FAQ (Frequently Asked Questions): Μια ηλεκτρονική λίστα με ερωτήσεις και απορίες που είναι πιο πιθανό να έχει ο χρήστης μιας ιστοσελίδας σχετικά με προϊόντα ή άλλα θέματα.

Firewall: Το σύνολο του τεχνικού εξοπλισμού (software και hardware) που χρησιμοποιείται για να αποτρέπει τους χρήστες από το να αλλάζουν, να βλέπουν ή να αντιγράφουν ιδιωτικές πληροφορίες στο Διαδίκτυο. Μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα ή υπολογιστής, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα "φύλακα", ελέγχοντας κάθε εισερχόμενο ή εξερχόμενο δεδομένο, για λόγους ασφάλειας.

Form: Πρόκειται για ένα αρχείο HTML το οποίο έχει συγκεκριμένα πεδία τα οποία συμπληρώνει ο χρήστης και οι πληροφορίες αυτές επιστρέφουν πίσω στο web sever (π.χ. Αίτηση, Αίτηση Παραγγελίας, κλπ.)

FreeWare: Λογισμικό που είναι διαθέσιμο για "κατέβασμα" και απεριόριστη χρήση χωρίς χρέωση

FTP (File Transfer Protocol): Πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο. Χρησιμοποιώντας ειδικά προγράμματα (FTP Clients) μπορείτε να "κατεβάσετε" μέσω του Internet αρχεία στον υπολογιστή σας ή με τον ίδιο μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία από τον δικό σας υπολογιστή στο web server.

GIF: Graphics Interchange Format ?ένα κοινό μοτίβο για εικόνες. Οι περισσότερες εικόνες που βλέπουμε στις σελίδες του web είναι αρχεία GIF

Gb (Gigabyte): 1024 Megabytes

Guestbook: Πρόκειται για ένα script με μία φόρμα που επιτρέπει στους επισκέπτες των web sites να υπογράψουν και να αναφέρουν τα σχόλιά τους ή τις ερωτήσεις τους.

Hackers: Οι χρήστες που εισβάλλουν παράνομα σε μια ιστοσελίδα αλλά σπανίως βλάπτουν το περιεχόμενό της.

Hits: Όταν ένα αρχείο στέλνεται από έναν διαδικτυακό server στον browser ενός χρήστη - είτε πρόκειται για κείμενο, είτε για γραφικά, είτε για video - αυτή η ενέργεια καταγράφεται ως hit. Χρησιμοποιείται ως μέσο καταμέτρησης της αναγνωσιμότητας της ιστοσελίδας, παρά το γεγονός ότι δεν θεωρείται αξιόπιστο, αφού, για παράδειγμα, μια σελίδα κειμένου με 5 γραφικά προσμετράται ως 6 hits, ενώ μια σελίδα που έχει μόνο κείμενο προσμετράται ως ένα hit.

Homepage: Η πρωταρχική σελίδα ενός site που περιέχει τις απαραίτητες παραπομπές για την είσοδο στα υποπαραρτήματα της σελίδας.

Host: Ο υπολογιστής που βρίσκεται σε θέση να "φιλοξενήσει" (host: οικοδεσπότης) δεδομένα διάφορου τύπου.

Hosting: Κάθε website, email, αρχείο ή online υπηρεσία είναι αποθηκευμένα (hosted ή φιλοξενούνται) σε κάποιο υπολογιστή (server / διακομιστής) ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο Internet.

HTML (Hyper Text Markup Language): Συγκεκριμένος τύπος ηλεκτρονικής γλώσσας, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή ιστοσελίδων, στις οποίες ενσωματώνει hypertext.

HTTP (Hypertext Transport Protocol): Το σύστημα που χρησιμοποιεί ένας browser για να ζητήσει και ένας server για να αποδώσει αρχεία στο web.

Hyperlink: Ένας σύνδεσμος ανάμεσα σε δύο anchors. Αν κάποιος κάνει κλικ πάνω στον ένα, αυτό θα τον μεταφέρει στο συνδεδεμένο anchor. Μπορεί να είναι μέσα στο ίδιο κείμενο/σελίδα ή σε δύο τελείως διαφορετικά κείμενα

Hypertext: Έτσι ονομάζεται το κείμενο, που με ένα απλό "κλικ" μπορεί να συνδεθεί με κάποια(-ες) άλλη(-ες) πηγές (links).

Impression: Όταν ένας χρήστης "κλικάρει" ένα bannerσε μία σελίδα αυτό καταγράφεται ως ένα impression.

Intersitials: Πρόκειται για διαφημίσεις του Διαδικτύου που ανοίγουν απρόσμενα την ώρα που ο χρήστης παρακολουθεί κάτι άλλο. Κάτι σαν τις τηλεοπτικές διαφημίσεις.

InterNIC: To InterNIC έχει μία σύμβαση με την κυβέρνηση της Αμερικής για το δικαίωμα εκχώρησης ονομάτων της μορφής .COM, .NET και .ORG. Η εταιρία Network Solutions είναι υπεύθυνη για τις εγγραφές InterNIC.

Intranet: Η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας του Διαδικτύου για την εσωτερική επικοινωνία στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού κ.λπ.

Inventory: Η ποσότητα - για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο - του χώρου που είναι διαθέσιμος για την τοποθέτηση bannersσε μια ιστοσελίδα.

IP address (Internet Protocol address): Μια ακολουθία αριθμών που χαρακτηρίζει κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με το Διαδίκτυο.

IRC (Internet Relay Chat): το σύστημα που επιτρέπει στους χρήστες να διεξάγουν on line επικοινωνία βασισμένη σε κείμενο με έναν ή περισσότερους χρήστες

ISP (Internet Service Provider): Η εταιρία παροχής σύνδεσης στο internet.

Java: Μια ηλεκτρονική γλώσσα προγραμματισμού, που αναπτύχθηκε από τη Sun Microsystems και επιτρέπει σε μικρές εφαρμογές, που ονομάζονται applets, να φορτώνονται όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Javascript : Είναι μία γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για την πρόσθεση χαρακτηριστικών σε μία web σελίδα για να είναι ποιο αμφίδρομη. Όταν περιλαμβάνεται σε ένα αρχείο HTML, βασίζεται στο browser για να ερμηνεύσει τη Javascript. Όταν συνδυάζεται ένα Javascript script με Cascading Style Sheets (CSS) και νεότερες εκδοχές HTML (4.0 και αργότερα), το αποτέλεσμα λέγεται DHTML. Η Javascript δημιουργήθηκε από την Netscape και θα ονομαζότανε "LiveScript" αλλά το όνομα αλλάχθηκε. Η Javascript και η Java είναι δύο διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού.

Java Servlets: Πρόκειται για εφαρμογές Java για τα server side applications

JPEG: Joint Photograhic Experts Group ?ένα κοινό μοτίβο εικόνας. Οι περισσότερες εικόνες που υπάρχουν ενσωματωμένες στο Web είναι GIF, αλλά κάποιες φορές, κυρίως στην Τέχνη ή σε φωτογραφικά Web sites, μπορεί κάποιος να κάνει κλικ στην εικόνα για να φέρει μια JPEG έκδοση με μεγαλύτερη ανάλυση

Junk e-mail: Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για το χρήστη (συνήθως διαφημιστικού περιεχομένου). Απαντάται και με τον όρο spam e-mail.

Kb (Kilobyte): 1024 bytes

Links:Κείμενα ή εικόνες, τα οποία, εφόσον επιλεγούν με κλικ, παραπέμπουν σε άλλες σελίδες ή σε άλλα sites.

Linux: To Linux είναι ένας γενικός όρος αναφοράς σε λειτουργικά συστήματα που βασίζονται στον πυρήνα Linux. Η αρχιτεκτονική του Linux είναι παρόμοια με αυτή του λειτουργικού Unix αλλά έχει αναπτυχθεί εκ του μηδενός και δεν περιλαμβάνει κώδικα από το Unix. Η ανάπτυξη του Linux είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα εθελοντικής συνεργασίας από διαδικτυακές κοινότητες, ενώ όλο το έργο είναι ανοικτού κώδικα και ελεύθερα προσβάσιμο από όλους για αντιγραφή, τροποποίηση ή αναδιανομή χωρίς περιορισμό.

Log File:Αρχείο (Ημερολόγιο) στο οποίο καταχωρούνται όλες οι κινήσεις που γίνονται σε ένα Web Site. Από την ανάλυση των log files, με την χρήση ειδικών προγραμμάτων (Log Analyzers), προκύπτουν διάφορες στατιστικές πληροφορίες, όπως οι συνολικοί επισκέπτες του Site, η διευθύνσεις IP των επισκεπτών, o τόπος προέλευσης, ο Web Browser τους, ο χρόνος παραμονής τους, η ημέρα και ώρα επίσκεψης κ.α. Συνεπώς, τα log files αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση της επισκεψιμότητας και της συμπεριφοράς των χρηστών.

Mailing list:Ένα σύνολο από e-mail διευθύνσεις, που λαμβάνουν όλες το ίδιο μήνυμα

Mbps:Συντόμευση για Millions of Bits Per Second ή Megabits Per Second. Είναι μονάδα μέτρησης του bandwidth σε ένα δίκτυο τηλεπικοινωνιών.

Mb (Megabyte):Ένα εκατομμύριο bytes. Στην πραγματικότητα είναι 1024 kilobytes.

Microsoft Access:Είναι μια βάση δεδομένων που έχει σχεδιαστεί για την γρήγορη πρόσβαση σε αποθηκευμένα δεδομένα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενοποίηση πληροφοριών από προγράμματα λογιστικών φύλλων (spreadsheets) και από άλλες βάσεις, για την διανομή πληροφοριών μέσω Intranets και Internet, και για την δημιουργία και ανάλυση αναφορών.

M-jpeg:Motion jpeg. Format συμπίεσης κινούμενων εικόνων

MS SQL Database:Εφαρμογή για βάσεις δεδομένων σε Windows servers με την οποία επιτυγχάνεται εύκολη διαχείριση και περίπλοκοι χειρισμοί, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των δεδομένων.

Multimedia:Αρχεία που συνδυάζουν κείμενο, γραφικά, ήχο, movies και άλλα πολυμέσα.

MySQL και MSSQL: Είναι βάσεις δεδομένων που έχουν σχεδιαστεί για την γρήγορη διαχείριση και πρόσβαση σε αποθηκευμένα δεδομένα. Οι περισσότερες βάσεις δεδομένων απαιτούν ειδικά εργαλεία στον προγραμματισμό τους (όπως Perl ή PHP) για να δημιουργηθεί ένα πλήρες web database-driven interface.

Name Servers:Ένας υπολογιστής (διακομιστής) που κάνει την αντιστοίχιση των domain names σε IP διευθύνσεις και αντίστροφα. Ονομάζεται και host server.

Newsgroups:Η συζήτηση μιας ομάδας χρηστών γύρω από ένα συγκεκριμένο θέμα.

Newsletter:Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο (κάτι σαν δελτίο Τύπου) που έχει ως σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με ένα θέμα ή προϊόν.

Outsourcing: Η χρησιμοποίηση εξωτερικών συνεργατών από μια επιχείρηση για την υλοποίηση συγκεκριμένων λύσεων.

Password Protected Pages: Προστατευόμενες web σελίδες μέσω μιας ομάδας από συνδυασμούς passwords και usernames.

Perl: Μία γλώσσα scripting / προγραμματισμού που χρησιμοποιείται συχνά για την σύνθεση CGI προγραμμάτων τα οποία λειτουργούν από κάποιο website. Τα προγράμματα perl αντιστοιχούν σε αρχεία κειμένου (text files) τα οποία αναλύονται (parsed) μέσω ενός προγράμματος "μεταφραστή" στο server.

PHP: Μία γλώσσα scripting. Τα PHP scripts, τα οποία είναι ενσωματωμένα στην HTML σελίδα του web site, εκτελούνται στο web sever για να δημιουργηθούν δυναμικές HTML σελίδες (π.χ. αποτελέσματα αναζήτησης από μία βάση δεδομένων).

Pageview: Η διαδικασία ανάγνωσης μιας ιστοσελίδας από έναν χρήστη. Ονομάζεται και request.

Portals: Ο αντίστοιχος ελληνικός όρος που τούς αποδίδεται είναι πύλες. Πρόκειται για sites στα οποία μπορεί κάποιος να βρει περιεχόμενο ποικίλης ύλης και να βρει πληροφορίες για τη σύνδεση με περισσότερα sites μέσω κάποιας λίστας ή μιας μηχανής αναζήτησης.

Push: Η τεχνική κατά την οποία ένα site προωθεί μηνύματα σε ένα χρήστη που έχει εκδηλώσει φανερά την επιθυμία να το χρησιμοποιεί τακτικά, σε αντίθεση με την pull.


Rack: Χώρος (συνήθως σε μορφή μεταλλικής ντουλάπας) για την τοποθέτηση μηχανήματων (server) και άλλων δικτυακών συσκευών.

Remote administration: Διαχείριση ενός μηχανήματος ή δικτύου από μία απομακρυσμένη τοποθεσία.

Request: Βλ. pageview

Rich media: Η χρήση των multimedia (ήχου, εικόνας κ.λπ.) για τη δημιουργία διαφημιστικών μηνυμάτων και καταχωρίσεων στο Διαδίκτυο.


Search engine: Κοινώς μηχανή αναζήτησης. Ειδικό site μέσα από το οποίο ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει αυτό που θέλει με βάση κάποιες φράσεις ή λέξεις-κλειδιά.

Server: Ο κεντρικός υπολογιστής που εξυπηρετεί όλους τους υπόλοιπους υπολογιστές ενός δικτύου (clients) τροφοδοτώντας τους με το απαραίτητο software και τα στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο σκληρό του δίσκο.

Server Side Include (SSI): Μία μεταβλητή τιμή που επιθυμείτε να παρουσιάζεται σε μία web σελίδα (όπως η ημερομηνία και ώρα που κατέβηκε η σελίδα στο web browser ενός χρήστη - σε αυτή την περίπτωση η πληροφορία έρχεται από τον web server), ή μπορεί να είναι μία στατική πληροφορία που επιθυμείτε να εμφανίζεται σε πολλές σελίδες. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχουν 15 σελίδες στο site σας και να επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια γραμμή εργαλείων (navigation bar) σε κάθε σελίδα. Χωρίς να υπάρχουν οι ίδιες πληροφορίες σε κάθε σελίδα, μπορεί να δημιουργηθεί ένα αρχείο που να περιλαμβάνει την γραμμή εργαλείων και να καλείται το SSI αρχείο και στις 15 σελίδες.

Shared Hosting Server: Η χρήση ενός διακομιστή για την φιλοξενία πολλαπλών sites. Το κόστος μειώνεται σημαντικά εφ' όσον δεν χρειάζεται ξεχωριστός υπολογιστής για να φιλοξενήσει κάθε site. Η λειτουργία των sites δεν επηρεάζεται και κάθε site συμπεριφέρεται σαν να φιλοξενείται σε μισθωμένο διακομιστή.

Service provider: Μια εταιρία ή ένας οργανισμός που παρέχει σε πελάτες πρόσβαση στο Internet

Session: Η πλήρης επίσκεψη σε ένα site, που μπορεί να ξεκινά από την κεντρική σελίδα και να καταλήγει σε άλλες εσωτερικές, ασχέτως διάρκειας.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Το κύριο πρωτόκολλο για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στο Internet. Αποτελείται από κανόνες για το πώς θα πρέπει να αλληλεπιδρά ένα πρόγραμμα που στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα με ένα πρόγραμμα που λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα.

SQL (Structured Query Language): Γλώσσα προγραμματισμού για βάσεις δεδομένων με την οποία επιτυγχάνονται περίπλοκοι χειρισμοί μίας βάσης δεδομένων, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των δεδομένων.

SSL (Secure Sockets Layer) : Το Secure Socket Layer είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για προσφορά ασφαλών συναλλαγών στους χρήστες στο δίκτυο.

Site: Έτσι ορίζεται η τοποθεσία στο Διαδίκτυο, η οποία περιλαμβάνει μία ή περισσότερες σελίδες με ηλεκτρονικό περιεχόμενο. Ονομάζεται και ιστοσελίδα. Χαρακτηρίζεται από μια και μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση (URL).

Social media: Τα κοινωνικά μέσα είναι ιστότοποι που συνδυάζουν την τεχνολογία (Forum, Blog, Wikis, Message Boards, Podcasts, Vlogs, Picture Sharing, Music Sharing, Online Gaming, κλπ.) με τη διαδικτυακή κοινωνικοποίηση και τη ροή της πληροφορίας (κείμενο, ήχος, video και φωτογραφίες) μέσα σε ένα ενιαίο περιβάλλον.

Τα πιο γνωστά παραδείγματα Social Media είναι:

Social Networks (Κοινωνικά δίκτυα) όπως, για πχ το Facebook , το MySpace κ.ά.
Social Bookmarking sites (Δίκτυα αποθήκευσης σελίδων), όπως το del.icio.us, το Reddit, το Furl κ.ά.
News aggregation sites (Δίκτυα συγκέντρωσης ειδήσεων), όπως το Digg, το Newsvine κ.ά.
References (Wikis), όπως το Wikipedia,
Music sharing (Μουσικά κοινωνικά σύνολα), όπως το Last.fm,
Photo sharing (Φωτογραφικά κοινωνικά σύνολα), όπως το Flickr και το Picasa,
Video sharing (Video κοινωνικά σύνολα), όπως το YouTube, Metacafe, Vimeo κ.ά.
Virtual reality (Κοινωνίες εικονικής πραγματικότητας), όπως το Second Life,
Online Gaming (Διαδικτυακά παιχνίδια), όπως το Guild Wars ή το World of Warcraft,
πλατφόρμες Micro Blogging, σαν το Twitter, το Jaiku και το Pownce
Social networking aggregators (Πλατφόρμες συγκέντρωσης πληροφορίας) όπως το Plaxo, το FriendFeed ή το MyBloglog κ.α
Spamming: Βλ. junk e-mail

Start-ups: Εταιρίες μικρού μεγέθους, που ξεκινούν την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση αποκλειστικά στο Διαδίκτυο.

Subdomain: Το subdomain είναι μια εικονική υπο-περιοχή ενός website και στην ουσία "δείχνει" σε υποκατάλογο του κύριου ονόματος. Για παράδειγμα το test.my-domain.gr θα έδειχνε στον φάκελο /test κάτω από το κύριο όνομα my-domain.gr. Τα περιεχόμενά του είναι ξεχωριστά από το υπόλοιπο site, λειτουργεί δηλαδή σαν ένα ανεξάρτητο site.


TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) : Βασικό πρότυπο (πρωτόκολλο) του Internet που διέπει τη μετάδοση και τη ροή δεδομένων. Το TCP/IP εφαρμόζεται όλο και περισσότερο σε extranets και intranets. Αρχικά είχε σχεδιαστεί για λειτουργικά συστήματα UNIX αλλά πλέον είναι διαθέσιμο για όλα τα βασικά λειτουργικά συστήματα.

Telnet: Υπηρεσία του Internet με την οποία οι χρήστες αποκτούν απευθείας πρόσβαση σε άλλους υπολογιστές στο Internet.

Traffic: Το traffic (bandwidth) είναι ο όγκος των δεδομένων που διακινείται μεταξύ του server που φιλοξενεί ένα site και των χρηστών που το επισκέπτονται ή των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί (email, feeds κλπ). Όσο ποιο μεγάλο είναι ένα site και όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των επισκέψεων και ενεργών υπηρεσιών, τόσο μεγαλύτερο είναι και το μέγεθος του traffic.


UNIX: Λειτουργικό σύστημα σχεδιασμένο για ταυτόχρονη χρήση από πολλούς χρήστες. Το πιο κοινό λειτουργικό σε διακομιστές.

UPS Power Backup: Εξασφαλίζει ότι το web site σας δεν θα διακόψει τη λειτουργία του σε περίπτωση διακοπή ηλεκτρισμού.

Upload: Μετάδοση δεδομένων από τον υπολογιστή ενός χρήστη σε άλλον υπολογιστή μέσω του Internet. π.χ. μεταφορά μέσω FTP των σελίδων του Web Site σας στον Web Server.

URL (Uniform Resource Locator): Η διεύθυνση μιας ιστοσελίδας.

Virus (ιός): Τύπος προγράμματος, που συνήθως κατασκευάζεται από επιτήδειους χρήστες και διαδίδεται μέσω e-mailκαι που μπορεί να προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε δίκτυα και υπολογιστές.

Visitors/Users: Επισκέπτες / χρήστες που βλέπουν ένα συγκεκριμένο web site.

VoIP (Voice over IP): Η μετάδοση φωνητικών δεδομένων μέσω του Διαδικτύου.

Vortal: Εξειδικευμένο siteσε κάποιο συγκεκριμένο τομέα, όπως σε κάποιο χώρο ή σε μια αγορά. Έτσι μπορεί ένα vortalνα είναι αποκλειστικά επιστημονικό, οικολογικό, ειδησεογραφικό κ.λπ.

VPN (Virtual Private Network): Ένα ειδικό δίκτυο, αποτελούμενο από ένα συνδυασμό intranets, extranets και internet, με στόχο την επικοινωνία στο πλαίσιο μιας επιχείρησης.


WAP (Wireless Application Protocol): Ένα ειδικό πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας, που επιτρέπει την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του Διαδικτύου μέσα από ειδικού τύπου κινητά τηλέφωνα.

Web design: Η διαδικασία σχεδιασμού μιας ιστοσελίδας.

Web development: Η διαδικασία ανάπτυξης μιας ιστοσελίδας σε πλήρη μορφή (σχεδιασμός και λειτουργία). Οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό ονομάζονται web developers.

Web hosting: Η παροχή φιλοξενίας web servers από μία εταιρία. Δείτε τα πακέτα μας εδώ.

Webmaster: Ο administratorπου ασχολείται με την επίβλεψη και συντήρηση ενός web server.

WWW (world wide web): Στα ελληνικά το Διαδίκτυο. Ο συνολικός, δηλαδή, αριθμός των ιστοσελίδων που βρίσκονται στο Διαδίκτυο.XHTML: Η XHTML είναι σχεδόν ίδια με την HTML 4.01 και αποτελεί μια αυστηρότερη και καθαρότερη έκδοση (version) της HTML. Aποτελεί μια αναδιάταξη της HTML 4.01 στην XML και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους υπάρχοντες φυλλομετρητές ακολουθώντας μερικούς απλούς κανόνες.

XML: Eπιτρέπει το διαχωρισμό προγραμματισμού για την διαχείριση του περιεχομένου μία σελίδας από τον προγραμματισμό για τη μορφοποίηση και τη διάταξη των δεδομένων. Η XML είναι κάτι περισσότερο από markup language είναι meta language, δηλαδή μια γλώσσα που χρησιμοποιείται για να καθορίσει νέες markup γλώσσες. Ενώ η HTML χρησιμοποιείται στη διατύπωση και την εμφάνιση των δεδομένων. H XML αναπαριστά τη συναφή έννοια των δεδομένων. Στην HTML τα tags είναι προκαθορισμένα ενώ η XML παρέχει τη δυνατότητα να καθορίζουν οι χρήστες τα tags και τις δομημένες μεταξύ τους σχέσεις.


Yahoo: Η Yahoo! (Γιαχού) είναι εταιρία διαδικτυακών υπηρεσιών. Είναι ένας από τους πιο γνωστούς και παλιούς θεματικούς καταλόγους του διαδικτύου. Αν και ξεκίνησε ως θεματικός κατάλογος, αργότερα εξελίχτηκε και σε μια πανίσχυρη μηχανή αναζήτησης. Προσφέρει στους χρήστες του έναν μεγάλο αριθμό υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηχανή αναζήτησης, ομάδες χρηστών, νέα, παιχνίδια, διαφημίσεις και ακόμα και ένα πρόγραμμα για άμεσα ηλεκτρονικά μηνύματα, το Yahoo! Messenger.


YouTube: To YouTube είναι ένας δημοφιλής διαδικτυακός τόπος, ο οποίος επιτρέπει αποθήκευση, αναζήτηση και αναπαραγωγή ψηφιακών ταινιών. Όλοι μπορούν να βλέπουν τις αποθηκευμένες ψηφιακές ταινίες (βίντεο), ενώ τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να αποθηκεύουν απεριόριστο αριθμό ταινιών με χρονικό όριο δεκαπέντε λεπτών το κάθε βίντεο. Μαζί με τις ταινίες φαίνεται και ο αριθμός των μελών που τις έχουν δει, ώστε να φαίνονται ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς. Επίσης ένας χρήστης μπορεί να πεί αν του αρέσει ένα βίντεο ή όχι. Τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να αφήσουν σχόλια στο κάθε βίντεο και να πατήσουν το κουμπί "Μου αρέσει" καθώς επίσης και να βαθμολογήσουν τα σχόλια άλλων χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες :
www.allaboutcomputerstv.blogspot.gr
www.thetech.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια