Μάθετε τα μυστικά του Word

Aν και υπάρχουν καλύτερα εργαλεία για συγγραφείς ή για τη σύνταξη ακαδημαϊκών κειμένων [Scrivener και LaTeX αντίστοιχα], το Word παραμένει η πιο διαδομένη επιλογή για επαγγελματική και καθημερινή χρήση. Παλαιότερα είχαμε δημοσιεύσει ένα άρθρο που περιλάμβανε ορισμένες σχετικά άγνωστες
λειτουργίες του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου της Microsoft, όπως για παράδειγμα τον υπολογισμό αριθμών μέσω Word ή την επισήμανση μίας ολόκληρης πρότασης με ένα κλικ. Στο παρόν άρθρο, συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε λειτουργίες και δυνατότητες του Word που κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό, εστιάζοντας κυρίως [αλλά όχι μόνο] σε χαρακτηριστικά που εντοπίζονται εκτός της επεξεργασίας κειμένου αυτής καθεαυτής.


Εάν θέλετε, μπορείτε να ξεκινήσετε το Word σε Safe mode [Ασφαλή λειτουργία]. Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο σε περίπτωση που κάποια προσθήκη έχει αρχίσει να προκαλεί προβλήματα ή που θέλετε να μην εμφανίζονται κάποιες παραμετροποιήσεις που πιθανότατα έχετε κάνει στο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να τραβήξετε screenshots [στιγμιότυπα οθόνης] από την αρχική οθόνη του Word, χωρίς τις αλλαγές που ενδεχομένως έχετε πραγματοποιήσει σε αυτή. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να ξεκινήσετε σε safe mode είναι να κρατήσετε το πλήκτρο Ctrl και να κάνετε διπλό κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος, κρατώντας πατημένο το Ctrl μέχρι να εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου του Safe mode.


Υπάρχει ένας ακόμη τρόπος, ίσως ακόμη πιο απλός και γρήγορος: Πηγαίνετε στο πεδίο Run στο μενού Start των Windows και πληκτρολογήστε winword /safe. Για να βγείτε από το safe mode, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βγείτε από το Word και να ξαναμπείτε με τον κανονικό τρόπο.

Απενεργοποίηση αρχικής οθόνης

Η εμφάνιση της αρχικής οθόνης του Word μπορεί να είναι ενοχλητική για αρκετούς χρήστες. Για να την αποτρέψετε, ακολουθήστε τη διαδρομή File > Options > General [Αρχείο > Επιλογές > Γενικά]. Κάτω από τις επιλογές εκκίνησης [Start up options], κάντε κλικ στο τετραγωνάκι δίπλα από την επιλογή Show the Start screen when this application starts [Εμφάνιση αρχικής οθόνης κατά την εκκίνηση αυτής της εφαρμογής] για να την αποεπιλέξετε και πατήστε OK.

Touch/Mouse mode

Ως γνωστόν, τα Windows 8 και 10 είναι διαθέσιμα και σε συστήματα με οθόνες αφής. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ την desktop έκδοση του Word σε οθόνη αφής, τότε σίγουρα θα έχετε υπόψη σας ότι δεν πρόκειται για τον πιο βολικό τρόπο ελέγχου του προγράμματος. Ευτυχώς, η Microsoft έχει ενσωματώσει τη δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα σε Mouse mode και Touch mode [Ποντίκι/Αφή]. Στη δεύτερη περίπτωση, οι ενδείξεις του προγράμματος και οι αποστάσεις μεταξύ τους μεγαλώνουν, με αποτέλεσμα τον πολύ πιο εύκολο χειρισμό δια της αφής. Πηγαίνετε στο βελάκι στα δεξιά της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης [Quick access toolbar] και από τη λίστα που θα εμφανιστεί επιλέξτε Touch/Mouse mode [Αφή/Ποντίκι].


Με αυτό τον τρόπο, εμφανίζεται η σχετική επιλογή στη γραμμή εργαλείων γρήγορης εκκίνησης και μπορείτε, κάνοντας κλικ επάνω της, να επιλέξετε ανάμεσα στο interface που ευνοεί το ποντίκι και αυτό που ευνοεί τον χειρισμό με την αφή.

Touch/Mouse mode

Ως γνωστόν, τα Windows 8 και 10 είναι διαθέσιμα και σε συστήματα με οθόνες αφής. Εάν έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ την desktop έκδοση του Word σε οθόνη αφής, τότε σίγουρα θα έχετε υπόψη σας ότι δεν πρόκειται για τον πιο βολικό τρόπο ελέγχου του προγράμματος. Ευτυχώς, η Microsoft έχει ενσωματώσει τη δυνατότητα εναλλαγής ανάμεσα σε Mouse mode και Touch mode [Ποντίκι/Αφή]. Στη δεύτερη περίπτωση, οι ενδείξεις του προγράμματος και οι αποστάσεις μεταξύ τους μεγαλώνουν, με αποτέλεσμα τον πολύ πιο εύκολο χειρισμό δια της αφής. Πηγαίνετε στο βελάκι στα δεξιά της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης [Quick access toolbar] και από τη λίστα που θα εμφανιστεί επιλέξτε Touch/Mouse mode [Αφή/Ποντίκι].


Με αυτό τον τρόπο, εμφανίζεται η σχετική επιλογή στη γραμμή εργαλείων γρήγορης εκκίνησης και μπορείτε, κάνοντας κλικ επάνω της, να επιλέξετε ανάμεσα στο interface που ευνοεί το ποντίκι και αυτό που ευνοεί τον χειρισμό με την αφή.


Επιλογή ανάμεσα σε online και offline βοήθεια

Με βάση τις αρχικές ρυθμίσεις, το Word ανατρέχει στο Ιnternet για να σας παρέχει τη βοήθεια που πιθανότητα χρειάζεστε για να εντοπίζετε ή να κατανοήσετε κάποιες λειτουργίες του. Εάν όμως δεν είστε συνδεδεμένοι στο Ιnternet ή η σύνδεσή σας είναι αργή, τότε αυτό το κατά τα άλλα χρήσιμο χαρακτηριστικό μπορεί να μη σας φανεί και τόσο χρήσιμο τελικά. Η online βοήθεια, λοιπόν, είναι απείρως πιο εκτεταμένη και κατατοπιστική, ωστόσο πάντα θα είναι απαραίτητο να υπάρχει η παλιά, καλή offline βοήθεια. Για να πραγματοποιήσετε την εναλλαγή ανάμεσα στους δύο τύπους βοήθειας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε F1 για να εμφανιστεί η οθόνη της βοήθειας, και να πατήσετε το βελάκι δίπλα ακριβώς από τη λέξη Word Help [Βοήθεια Word]. Από τις δύο επιλογές που θα προκύψουν, επιλέξτε τη δεύτερη [Word Help from your computer/Βοήθεια Word από τον υπολογιστή σας].


Με βάση τις αρχικές ρυθμίσεις, το Word ανατρέχει στο Ιnternet για να σας παρέχει τη βοήθεια που πιθανότητα χρειάζεστε για να εντοπίζετε ή να κατανοήσετε κάποιες λειτουργίες του. Εάν όμως δεν είστε συνδεδεμένοι στο Ιnternet ή η σύνδεσή σας είναι αργή, τότε αυτό το κατά τα άλλα χρήσιμο χαρακτηριστικό μπορεί να μη σας φανεί και τόσο χρήσιμο τελικά. Η online βοήθεια, λοιπόν, είναι απείρως πιο εκτεταμένη και κατατοπιστική, ωστόσο πάντα θα είναι απαραίτητο να υπάρχει η παλιά, καλή offline βοήθεια. Για να πραγματοποιήσετε την εναλλαγή ανάμεσα στους δύο τύπους βοήθειας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε F1 για να εμφανιστεί η οθόνη της βοήθειας, και να πατήσετε το βελάκι δίπλα ακριβώς από τη λέξη Word Help [Βοήθεια Word]. Από τις δύο επιλογές που θα προκύψουν, επιλέξτε τη δεύτερη [Word Help from your computer/Βοήθεια Word από τον υπολογιστή σας].

Αφαίρεση διπλών διαστημάτων


Στη συγγραφή επίσημων κειμένων έχει επικρατήσει το μονό διάστημα μετά από τα σημεία στίξεως. Επειδή όμως ένα πολύ συχνό λάθος είναι η χρήση διπλών διαστημάτων κι επειδή δεν είναι εύκολο να εντοπίσει κανείς ένα διπλό διάστημα σε ένα μεγάλης έκτασης κείμενο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γνωστή δυνατότητα εύρεσης και αντικατάστασης [Find and Replace] του Word [Control+F], ώστε να εντοπίσετε και να αφαιρέσετε τα διπλά διαστήματα. Μόλις ανοίξετε το σχετικό παράθυρο, εισαγάγετε στο πεδίο της εύρεσης ένα διπλό διάστημα και στο πεδίο αντικατάστασης ένα μονό, και πατήστε Replace All [Αντικατάσταση όλων].


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια