Σήμερα θα Μάθουμε: Συντομεύσεις πληκτρολογίου και πλήκτρα λειτουργιών του Excel

Γράφει ο Κώστας Δημητριάδης.
Από την Τηλεοπτική Εκπομπή
 " All About Computers "

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, τα πλήκτρα λειτουργιών και ορισμένα άλλα κοινά πλήκτρα συντόμευσης για το Excel 2016.


Περιλαμβάνει επίσης τις συντομεύσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για πρόσβαση στην Κορδέλα.

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που ξεκινούν με Ctrl εξακολουθούν να ισχύουν και στο Excel 2016. Για παράδειγμα, η συντόμευση Ctrl+C εξακολουθεί να πραγματοποιεί αντιγραφή στο πρόχειρο και η συντόμευση Ctrl+V εξακολουθεί να πραγματοποιεί επικόλληση από το πρόχειρο.

Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν και οι περισσότερες από τις παλιές συντομεύσεις μενού Alt+. Ωστόσο, θα πρέπει να θυμάστε ακριβώς ολόκληρη τη συντόμευση, καθώς δεν υπάρχουν υπενθυμίσεις επί της οθόνης σχετικά με τα γράμματα που πρέπει να πατήσετε. Για παράδειγμα, δοκιμάστε να πατήσετε Alt και, στη συνέχεια, ένα από τα παλιά πλήκτρα μενού E (Επεξεργασία), Π (Προβολή), I (Εισαγωγή) και ούτω καθεξής. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο πλαίσιο, το οποίο σας ενημερώνει ότι χρησιμοποιείτε πλήκτρο πρόσβασης από παλαιότερη έκδοση του Microsoft Office. Εάν γνωρίζετε ολόκληρη την ακολουθία πλήκτρων, εισαγάγετέ την και ενεργοποιήστε την εντολή. Εάν δεν γνωρίζετε την ακολουθία, πατήστε Esc και χρησιμοποιήστε τις κάρτες Συμβουλής πλήκτρου.

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την Κορδέλα, οι πληροφορίες σε αυτή την ενότητα θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το μοντέλο συντομεύσεων πληκτρολογίου της Κορδέλας. Η Κορδέλα διαθέτει νέες συντομεύσεις, που ονομάζονται Συμβουλές πλήκτρων, τις οποίες μπορείτε να εμφανίσετε πατώντας το πλήκτρο Alt. Η Κορδέλα ομαδοποιεί σχετιζόμενες εντολές σε καρτέλες. Για παράδειγμα, στην καρτέλα "Αρχική", η ομάδα "Αριθμός" περιλαμβάνει την εντολή "Μορφή αριθμών"


Μετάβαση στα πλήκτρα πρόσβασης για την Κορδέλα

Για να μεταβείτε απευθείας σε μια καρτέλα στην Κορδέλα, χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω πλήκτρα πρόσβασης:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανοίξτε το πλαίσιο "Πείτε μου" στην Κορδέλα και πληκτρολογήστε έναν όρο αναζήτησης για βοήθεια ή περιεχόμενο Βοήθειας.

Alt+Q και, στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον όρο αναζήτησης.

Ανοίξτε τη σελίδα "Αρχείο" και χρησιμοποιήστε την προβολή Backstage.

Alt+A

Ανοίξτε την "Κεντρική" καρτέλα, μορφοποιήστε κείμενο και αριθμούς και χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Εύρεση".

Alt+K

Ανοίξτε την καρτέλα "Εισαγωγή" και εισαγάγετε συγκεντρωτικούς πίνακες, γραφήματα, πρόσθετα, γραφήματα Sparkline, εικόνες, σχήματα, κεφαλίδες ή πλαίσια κειμένου.

Alt+Z

Ανοίξτε την καρτέλα "Διάταξη σελίδας" και εργαστείτε με θέματα, διαμόρφωση σελίδας, κλίμακα και στοίχιση.

Alt+I

Ανοίξτε την καρτέλα "Τύποι" και εισαγάγετε, ανιχνεύστε και προσαρμόστε συναρτήσεις και υπολογισμούς.

Alt+Γ

Ανοίξτε την καρτέλα "Δεδομένα" και συνδεθείτε για να ταξινομήσετε, φιλτράρετε, αναλύσετε και να εργαστείτε με δεδομένα.

Alt+Σ

Ανοίξτε την καρτέλα "Αναθεώρηση" και κάντε ορθογραφικό έλεγχο, προσθέστε σχόλια και προστατέψτε φύλλα εργασίας και βιβλία εργασίας.

Alt+ψ

Ανοίξτε την καρτέλα "Προβολή" και κάντε προεπισκόπηση των αλλαγών και διατάξεων σελίδας, εμφανίστε και αποκρύψτε γραμμές πλέγματος και επικεφαλίδες, ορίστε τη μεγέθυνση, διαχειριστείτε παράθυρα και τμήματα παραθύρου και προβάλετε μακροεντολές.

Alt+θ

Αρχή της σελίδας

Εργασία στις καρτέλες και τα μενού της Κορδέλας με το πληκτρολόγιο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή της ενεργής καρτέλας της Κορδέλας και ενεργοποίηση των πλήκτρων πρόσβασης.

ALT ή F10. Για να μετακινηθείτε σε διαφορετική καρτέλα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πρόσβασης ή τα πλήκτρα βέλους.

Μετακίνηση της εστίασης σε εντολές στην Κορδέλα.

Tab ή Shift+Tab

Μετακίνηση κάτω, επάνω, αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα, ανάμεσα στα στοιχεία της Κορδέλας.

Κάτω βέλος, Επάνω βέλος, Αριστερό βέλος ή Δεξιό βέλος

Ενεργοποίηση επιλεγμένου κουμπιού.

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Άνοιγμα της λίστας μιας επιλεγμένης εντολής.

Πλήκτρο κάτω βέλους

Άνοιγμα του μενού για ένα επιλεγμένο κουμπί.

Alt+Κάτω βέλος

Μετακίνηση στην επόμενη εντολή, όταν είναι ανοιχτό ένα μενού ή ένα υπομενού.

Πλήκτρο κάτω βέλους

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη της Κορδέλας.

Ctrl+F1

Άνοιγμα μενού περιβάλλοντος.

Shift+F10 ή

πλήκτρο περιβάλλοντος

Μετακίνηση στο δευτερεύον μενού, όταν ένα κύριο μενού είναι ανοιχτό ή επιλεγμένο.

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Αυτός ο πίνακας παραθέτει τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα στο Excel 2016.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κλείσιμο υπολογιστικού φύλλου

Ctrl+W

Άνοιγμα υπολογιστικού φύλλου

Ctrl+O

Μετάβαση στην καρτέλα Αρχική

Alt+K

Αποθήκευση υπολογιστικού φύλλου

Ctrl+S

Αντιγραφή

Ctrl+C

Επικόλληση

Ctrl+V

Αναίρεση

Ctrl+Z

Κατάργηση περιεχομένων κελιού

Πλήκτρο Delete

Επιλογή χρώματος γεμίσματος

Alt+H, H

Αποκοπή

Ctrl+X

Μετάβαση στην καρτέλα Εισαγωγή

Alt+Z

Έντονη γραφή

Ctrl+B

Στοίχιση στο κέντρο περιεχομένων κελιού

Alt+H, A και μετά C

Μετάβαση στην καρτέλα Διάταξη σελίδας

Alt+I

Μετάβαση στην καρτέλα Δεδομένα

Alt+A

Μετάβαση στην καρτέλα Προβολή

Alt+θ

Μορφοποίηση κελιού από μενού περιβάλλοντος

Shift+F10 ή

πλήκτρο περιβάλλοντος

Προσθήκη περιγραμμάτων

Alt+H, B

Διαγραφή στήλης

Alt+H,D και μετά C

Μετάβαση στην καρτέλα Τύπος

Alt+Γ

Αρχή της σελίδας

Περιήγηση σε κελιά: συντομεύσεις πληκτρολογίου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί ενός φύλλου εργασίας ή στην προηγούμενη επιλογή ενός παραθύρου διαλόγου.

Shift+Tab

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα επάνω σε ένα φύλλο εργασίας.

Πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα κάτω σε ένα φύλλο εργασίας.

Πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα αριστερά σε ένα φύλλο εργασίας.

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα δεξιά σε ένα φύλλο εργασίας.

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση στο τέλος της τρέχουσας περιοχής δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας.

Ctrl+πλήκτρο βέλους

Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία τερματισμού, μετακίνηση στο επόμενο μη κενό κελί στην ίδια στήλη ή γραμμή με το ενεργό κελί. Με απενεργοποιημένη τη λειτουργία τερματισμού, μετακίνηση στο τελευταίο κελί στη γραμμή ή στη στήλη.

End, πλήκτρο βέλους

Μετακίνηση στο τελευταίο κελί ενός φύλλου εργασίας, στην τελευταία προς τα κάτω χρησιμοποιούμενη γραμμή της τελευταίας προς τα δεξιά χρησιμοποιούμενης στήλης.

Ctrl+End

Επέκταση της επιλογής κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία).

Ctrl+Shift+End

Μετακίνηση στο κελί που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου όταν είναι επιλεγμένο το Scroll Lock.

Home+Scroll Lock

Μετακίνηση στην αρχή μιας σειράς σε ένα φύλλο εργασίας. Home Μετακίνηση στην αρχή ενός φύλλου εργασίας.

Ctrl+Home

Μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα κάτω σε ένα φύλλο εργασίας.

Page Down

Μετακίνηση στο επόμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

Ctrl+Page Down

Μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα δεξιά σε ένα φύλλο εργασίας.

Alt+Page Down

Μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα επάνω σε ένα φύλλο εργασίας.

Page Up

Μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα αριστερά σε ένα φύλλο εργασίας.

Alt+Page Up

Μετακίνηση στο προηγούμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

Ctrl+Page Up

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα δεξιά σε ένα φύλλο εργασίας. Εναλλακτικά, μετακίνηση μεταξύ κελιών που δεν είναι κλειδωμένα σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

Tab

Αρχή της σελίδας

Ορισμός επιλογών και εκτέλεση ενεργειών: συντομεύσεις πληκτρολογίου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή ολόκληρου του φύλλου εργασίας.

Ctrl+A ή Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή του τρέχοντος και του επόμενου φύλλου ενός βιβλίου εργασίας.

Ctrl+Shift+Page Down

Επιλογή του τρέχοντος και του προηγούμενου φύλλου ενός βιβλίου εργασίας.

Ctrl+Shift+Page Up

Επέκταση της επιλογής κελιών κατά ένα κελί.

Shift+πλήκτρο βέλους

Επέκταση της επιλογής κελιών έως το τελευταίο μη κενό κελί στην ίδια στήλη ή γραμμή με το ενεργό κελί ή, εάν το επόμενο κελί είναι κενό, έως το επόμενο μη κενό κελί.

Ctrl+Shift+πλήκτρο βέλους

Ενεργοποίηση της λειτουργίας επέκτασης και χρήση των πλήκτρων βέλους για επέκταση μιας επιλογής. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ξανά για απενεργοποίηση.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας επέκτασης και χρήση των πλήκτρων βέλους για επέκταση μιας επιλογής. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ξανά για απενεργοποίηση. F8

Προσθήκη ενός μη συνεχόμενου κελιού ή περιοχής σε μια επιλογή κελιών, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

Shift+F8

Έναρξη νέας γραμμής στο ίδιο κελί.

Alt+Enter

Συμπλήρωση της επιλεγμένης περιοχής κελιών με την τρέχουσα καταχώρηση.

Ctrl+Enter

Ολοκλήρωση καταχώρησης σε ένα κελί και επιλογή του επάνω κελιού.

Shift+Enter

Επιλογή ολόκληρης στήλης σε ένα φύλλο εργασίας.

Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή ολόκληρης γραμμής σε ένα φύλλο εργασίας.

Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή όλων των αντικειμένων σε ένα φύλλο εργασίας, όταν είναι επιλεγμένο ένα αντικείμενο.

Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Επέκταση της επιλογής κελιών μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας.

Ctrl+Shift+Home

Επιλογή της τρέχουσας περιοχής, εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων δεύτερη φορά για επιλογή της τρέχουσας περιοχής και των γραμμών σύνοψης που περιέχει. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων τρίτη φορά για επιλογή ολόκληρου του φύλλου εργασίας.

Ctrl+A ή Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή της τρέχουσας περιοχής γύρω από το ενεργό κελί ή επιλογή μιας ολόκληρης αναφοράς Συγκεντρωτικού πίνακα.

Ctrl+Shift+αστερίσκος (*)

Επιλογή της πρώτης εντολής του μενού όταν το μενού ή το δευτερεύον μενού είναι ορατό.

Home

Επανάληψη της τελευταίας εντολής ή ενέργειας, αν είναι δυνατό.

Ctrl+Y

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση σε κελιά: συντομεύσεις πληκτρολογίου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μορφοποίηση ενός κελιού χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών".

Ctrl+1

Μορφοποίηση γραμματοσειρών στο παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών".

Ctrl+Shift+F ή Ctrl+Shift+P

Επεξεργασία του ενεργού κελιού και τοποθέτηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος των περιεχομένων του. Εναλλακτικά, εάν η επεξεργασία είναι απενεργοποιημένη για το κελί, μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στη γραμμή τύπων. Κατά την επεξεργασία ενός τύπου, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κατάστασης λειτουργίας κατάδειξης, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για να δημιουργήσετε μια αναφορά.

F2

Προσθήκη ή επεξεργασία σχολίου ενός κελιού.

Shift+F2

Εισαγωγή κενών κελιών με το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή" .

Ctrl+Shift+Συν (+)

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Διαγραφή" για τη διαγραφή επιλεγμένων κελιών.

Ctrl+Μείον (-)

Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας.

Ctrl+Shift+άνω και κάτω τελεία (:)

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας.

Ctrl+ερωτηματικό (;)

Εναλλαγή ανάμεσα στην εμφάνιση τιμών κελιών ή τύπων στο φύλλο εργασίας.

Ctrl+βαρεία (`)

Αντιγραφή τύπου από το κελί που βρίσκεται επάνω από το ενεργό κελί, μέσα στο κελί ή τη γραμμή τύπων.

Ctrl+απόστροφος (')

Μετακίνηση των επιλεγμένων κελιών.

Ctrl+X

Αντιγραφή των επιλεγμένων κελιών.

Ctrl+C

Επικόλληση περιεχομένου στο σημείο εισαγωγής, αντικαθιστώντας οποιαδήποτε επιλογή.

Ctrl+V

Επικόλληση περιεχομένου χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου "Ειδική επικόλληση".

Ctrl+Alt+V

Μετατροπή κειμένου σε πλάγια γραφή ή κατάργηση της μορφοποίησης με πλάγια γραφή.

Ctrl+I ή Ctrl+3

Έντονη γραφή σε κείμενο ή κατάργηση της μορφοποίησης με έντονη γραφή.

Ctrl+B ή Ctrl+2

Υπογράμμιση κειμένου ή κατάργηση της υπογράμμισης.

Ctrl+U ή Ctrl+4

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης με διακριτή διαγραφή.

Ctrl+5

Εναλλαγή μεταξύ απόκρυψης αντικειμένων, εμφάνισης αντικειμένων και εμφάνισης χαρακτήρων κράτησης θέσης για αντικείμενα.

Ctrl+6

Εφαρμογή εξωτερικού περιγράμματος στα επιλεγμένα κελιά.

Ctrl+Shift+εμπορικό "και" (&)

Κατάργηση του εξωτερικού περιγράμματος από τα επιλεγμένα κελιά.

Ctrl+Shift+υπογράμμιση (_)

Εμφάνιση ή απόκρυψη των συμβόλων διάρθρωσης.

Ctrl+8

Απόκρυψη των επιλεγμένων γραμμών.

Ctrl+9

Απόκρυψη των επιλεγμένων στηλών.

Ctrl+0

Χρήση της εντολής "Συμπλήρωση προς τα κάτω" για την αντιγραφή των περιεχομένων και της μορφοποίησης του επάνω κελιού μιας επιλεγμένης περιοχής στα από κάτω κελιά.

Ctrl+D

Χρήση της εντολής "Συμπλήρωση προς τα δεξιά" για την αντιγραφή των περιεχομένων και της μορφοποίησης του πρώτου από αριστερά κελιού μιας επιλεγμένης περιοχής στα κελιά που βρίσκονται στα δεξιά.

Ctrl+R

Εφαρμογή της γενικής μορφής αριθμών.

Ctrl+Shift+σύμβολο περισπωμένης (~)

Εφαρμογή της μορφής νομισματικής μονάδας με δύο δεκαδικά ψηφία (αρνητικοί αριθμοί σε παρένθεση).

Ctrl+Shift+σύμβολο δολαρίου ($)

Εφαρμογή της μορφής ποσοστού χωρίς δεκαδικά ψηφία.

Ctrl+Shift+ποσοστό (%)

Εφαρμογή της επιστημονικής μορφής αριθμών με δύο δεκαδικά ψηφία.

Ctrl+Shift+σύμβολο εκθέτη (^)

Εφαρμογή της μορφής ημερομηνίας με ημέρα, μήνα και έτος.

Ctrl+Shift+σύμβολο αριθμού (#)

Εφαρμογή της μορφής ώρας με ώρα και λεπτά και ΠΜ ή ΜΜ.

Ctrl+Shift+σύμβολο @

Εφαρμογή της μορφής αριθμού με δύο δεκαδικά ψηφία, διαχωριστικό χιλιάδων και το σύμβολο μείον (–) για αρνητικές τιμές.

Ctrl+Shift+θαυμαστικό (!)

Δημιουργία ή επεξεργασία υπερ-σύνδεσης.

Ctrl+K

Ορθογραφικός έλεγχος στο ενεργό φύλλο εργασίας ή την επιλεγμένη περιοχή.

F7

Εμφάνιση των επιλογών "Γρήγορη ανάλυση" για επιλεγμένα κελιά που περιέχουν δεδομένα.

Ctrl+Q

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Δημιουργία πίνακα".

Ctrl+L ή Ctrl+T

Αρχή της σελίδας

Εργασία με δεδομένα, συναρτήσεις και τη γραμμή τύπων: συντομεύσεις πληκτρολογίου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή ολόκληρης αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Ctrl+Shift+αστερίσκος (*)

Επεξεργασία του ενεργού κελιού και τοποθέτηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος των περιεχομένων του. Εναλλακτικά, εάν η επεξεργασία είναι απενεργοποιημένη για το κελί, μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στη γραμμή τύπων. Κατά την επεξεργασία ενός τύπου, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κατάστασης λειτουργίας κατάδειξης, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για να δημιουργήσετε μια αναφορά.

F2

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη της γραμμής τύπων.

Ctrl+Shift+U

Ακύρωση της καταχώρησης στο κελί ή στη γραμμή τύπων.

Esc

Ολοκλήρωση μιας καταχώρησης στη γραμμή τύπων και επιλογή του κελιού από κάτω.

Enter

Μετακίνηση του δρομέα στο τέλος του κειμένου στη γραμμή τύπων.

Ctrl+End

Επιλογή όλου του κειμένου στη γραμμή τύπων από τη θέση του δρομέα έως το τέλος.

Ctrl+Shift+End

Υπολογισμός όλων των φύλλων εργασίας σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας.

F9

Υπολογισμός του ενεργού φύλλου εργασίας.

Shift+F9

Υπολογισμός όλων των φύλλων εργασίας σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, ανεξάρτητα εάν έχουν αλλάξει από τον τελευταίο υπολογισμό.

Ctrl+Alt+F9

Έλεγχος εξαρτημένων τύπων και στη συνέχεια, υπολογισμός όλων των κελιών σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κελιών που δεν έχει σημειωθεί ότι είναι απαραίτητο να υπολογιστούν.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Εμφάνιση του μενού ή του μηνύματος για ένα κουμπί ελέγχου σφαλμάτων.

Alt+Shift+F10

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Ορίσματα συνάρτησης" όταν το σημείο εισαγωγής βρίσκεται στα δεξιά ενός ονόματος συνάρτησης ενός τύπου.

Ctrl+A

Εισαγωγή των ονομάτων και των παρενθέσεων ορίσματος όταν το σημείο εισαγωγής βρίσκεται στα δεξιά του ονόματος συνάρτησης ενός τύπου.

Ctrl+Shift+A

Κλήση της δυνατότητας Γρήγορη συμπλήρωση για την αυτόματη αναγνώριση μοτίβων σε γειτονικές στήλες και συμπλήρωση της τρέχουσας στήλης

Ctrl+E

Εναλλαγή όλων των συνδυασμών απόλυτων και σχετικών αναφορών σε έναν τύπο εάν έχει επιλεχθεί μια αναφορά κελιού ή μια περιοχή.

F4

Εισαγωγή συνάρτησης.

Shift+F3

Αντιγραφή της τιμής από το κελί που βρίσκεται επάνω από το ενεργό κελί, μέσα στο κελί ή τη γραμμή τύπων.

Ctrl+Shift+απλά εισαγωγικά (")

Δημιουργία ενσωματωμένου γραφήματος των δεδομένων της τρέχουσας περιοχής.

Alt+F1

Δημιουργία γραφήματος των δεδομένων της τρέχουσας περιοχής σε ξεχωριστό φύλλο "Γράφημα".

F11

Ορισμός ενός ονόματος για χρήση σε αναφορές.

Alt+M, M, D

Επικόλληση ενός ονόματος από το παράθυρο διαλόγου "Επικόλληση ονόματος" (εάν έχουν οριστεί ονόματα στο βιβλίο εργασίας).

F3

Μετακίνηση στο πρώτο πεδίο της επόμενης εγγραφής μιας φόρμας δεδομένων.

Enter

Δημιουργία, εκτέλεση, επεξεργασία ή διαγραφή μακροεντολής.

Alt+F8

Άνοιγμα του προγράμματος επεξεργασίας Microsoft Visual Basic For Applications.

Alt+F11

Αρχή της σελίδας

Πλήκτρα λειτουργιών

Πλήκτρο

Περιγραφή

F1

Εμφάνιση του παραθύρου εργασιών Βοήθεια του Excel.

Ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+F1 πραγματοποιεί εμφάνιση ή απόκρυψη της κορδέλας.

Ο συνδυασμός πλήκτρων Alt+F1 δημιουργεί ένα ενσωματωμένο γράφημα των δεδομένων της τρέχουσας περιοχής.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Shift+F1 γίνεται εισαγωγή ενός νέου φύλλου εργασίας.

F2

Επεξεργασία του ενεργού κελιού και τοποθέτηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος των περιεχομένων του. Εναλλακτικά, εάν η επεξεργασία είναι απενεργοποιημένη για το κελί, μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στη γραμμή τύπων. Κατά την επεξεργασία ενός τύπου, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κατάστασης λειτουργίας κατάδειξης, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για να δημιουργήσετε μια αναφορά.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F2 γίνεται προσθήκη ή επεξεργασία του σχολίου ενός κελιού.

Ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+F2 εμφανίζει την περιοχή προεπισκόπησης εκτύπωσης στην καρτέλα Εκτύπωση στο Προβολή Backstage.

F3

Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Επικόλληση ονόματος. Διαθέσιμο μόνο εάν έχουν οριστεί ονόματα στο βιβλίο εργασίας (καρτέλα Τύποι, ομάδα Καθορισμένα ονόματα, Ορισμός ονόματος).

Ο συνδυασμός πλήκτρων Shift+F3 εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης.

F4

Επανάληψη της τελευταίας εντολής ή ενέργειας, αν είναι δυνατό.

Όταν σε έναν τύπο επιλεχθεί μια αναφορά κελιού ή μια περιοχή, με το πλήκτρο F4 μπορείτε να εναλλάξετε όλους τους διάφορους συνδυασμούς απόλυτων και σχετικών αναφορών.

Ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+F4 κλείνει το παράθυρο του επιλεγμένου βιβλίου εργασίας.

Ο συνδυασμός πλήκτρων Alt+F4 κλείνει το Excel.

F5

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Μετάβαση.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F5 γίνεται επαναφορά του μεγέθους του παραθύρου του επιλεγμένου βιβλίου εργασίας.

F6

Εναλλαγή μεταξύ του φύλλου εργασίας, της κορδέλας, του παραθύρου εργασιών και των στοιχείων ελέγχου Zoom. Σε ένα φύλλο εργασίας που έχει διαιρεθεί (μενού Προβολή, εντολή Διαχείριση αυτού του παραθύρου, Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου, Διαίρεση παραθύρου), το πλήκτρο F6 περιλαμβάνει όλα τα διασπασμένα τμήματα παραθύρου κατά την εναλλαγή μεταξύ των τμημάτων παραθύρου και της περιοχής της κορδέλας.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F6 γίνεται εναλλαγή μεταξύ του φύλλου εργασίας, των στοιχείων ελέγχου Zoom, του παραθύρου εργασιών και της κορδέλας.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 γίνεται μετακίνηση στο επόμενο παράθυρο βιβλίου εργασίας όταν είναι ανοιχτά περισσότερα από ένα παράθυρα βιβλίου εργασίας.

F7

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος για τον έλεγχο της ορθογραφίας του ενεργού φύλλου εργασίας ή της επιλεγμένης περιοχής.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F7 γίνεται εκτέλεση της εντολής Μετακίνηση όταν ένα παράθυρο βιβλίου εργασίας δεν μεγιστοποιείται. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το παράθυρο και όταν τελειώσετε πιέστε το πλήκτρο Enter ή το πλήκτρο Esc για ακύρωση.

F8

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας επέκτασης. Εμφανίζεται η Επιλογή επέκτασης στη γραμμή κατάστασης και τα πλήκτρα βέλους επεκτείνουν την επιλογή.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F8 δίνεται η δυνατότητα προσθήκης ενός μη συνεχόμενου κελιού ή περιοχής σε μια επιλογή κελιών, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F8 εκτελείται η εντολή Αλλαγή μεγέθους (στο μενού Έλεγχος του παραθύρου του βιβλίου εργασίας) όταν δεν γίνεται μεγιστοποίηση ενός βιβλίου εργασίας.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Alt+F8 εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μακροεντολές για τη δημιουργία, την εκτέλεση, την επεξεργασία ή τη διαγραφή μιας μακροεντολής.

F9

Υπολογισμός όλων των φύλλων εργασίας σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F9 γίνεται υπολογισμός του ενεργού φύλλου εργασίας.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+F9 γίνεται υπολογισμός όλων των φύλλων εργασίας σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, ανεξάρτητα εάν έχουν αλλάξει από τον τελευταίο υπολογισμό.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+Shift+F9 γίνεται επανάληψη ελέγχου εξαρτημένων τύπων και στη συνέχεια, υπολογισμός όλων των κελιών σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κελιών που δεν έχει σημειωθεί ότι είναι απαραίτητο να υπολογιστούν.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F9 γίνεται ελαχιστοποίηση ενός παραθύρου βιβλίου εργασίας σε εικονίδιο.

F10

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συμβουλών πλήκτρων. (Με το Alt κάνετε ακριβώς το ίδιο).

Με το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10 εμφανίζεται το μενού συντόμευσης ενός επιλεγμένου στοιχείου.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Shift+F10 εμφανίζεται το μενού ή το μήνυμα για ένα κουμπί ελέγχου σφαλμάτων.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F10 γίνεται μεγιστοποίηση ή ανάκτηση του επιλεγμένου παραθύρου βιβλίου εργασίας.

F11

Δημιουργεί ένα γράφημα των δεδομένων της τρέχουσας περιοχής σε ξεχωριστό φύλλο "Γράφημα".

Με το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F11 γίνεται εισαγωγή ενός νέου φύλλου εργασίας.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Alt+F11 ανοίγει το πρόγραμμα επεξεργασίας της Microsoft Visual Basic For Applications, στο οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε μια μακροεντολή, χρησιμοποιώντας τη VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως.

Αρχή της σελίδας

Άλλα χρήσιμα πλήκτρα συντόμευσης

Πλήκτρο

Περιγραφή

Alt

Εμφάνιση των Συμβουλών πλήκτρων συντόμευσης (νέες συντομεύσεις) στην Κορδέλα.

Για παράδειγμα:

Alt, Θ, Ι: αλλάζει την προβολή του φύλλου εργασίας σε Διάταξη σελίδας.

Alt, Θ, ΠΚ: αλλάζει την προβολή του φύλλου εργασίας σε Κανονική προβολή.

Alt, Θ, Γ: αλλάζει την προβολή του φύλλου εργασίας σε Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας.

Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά κατά ένα κελί, σε ένα φύλλο εργασίας.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Πλήκτρο βέλους γίνεται μετακίνηση στο τέλος της τρέχουσας περιοχή δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Πλήκτρο βέλους γίνεται επέκταση της επιλογής κελιών κατά ένα κελί.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Πλήκτρο βέλους γίνεται επέκταση της επιλογής κελιών έως το τελευταίο μη κενό κελί στην ίδια στήλη ή γραμμή με το ενεργό κελί ή, εάν το επόμενο κελί είναι κενό, γίνεται επέκταση της επιλογής έως το επόμενο μη κενό κελί.

Με το αριστερό βέλος ή το δεξιό βέλος γίνεται επιλογή της καρτέλας στα αριστερά ή στα δεξιά όταν είναι επιλεγμένη η Κορδέλα. Όταν είναι ανοιχτό ή επιλεγμένο ένα υπομενού, αυτά τα πλήκτρα βέλους κάνουν εναλλαγή μεταξύ του κύριου μενού και του υπομενού. Όταν είναι επιλεγμένη μια καρτέλα της Κορδέλας, αυτά τα πλήκτρα μετακινούνται στα κουμπιά της καρτέλας.

Με το κάτω ή το επάνω βέλος επιλέγεται η επόμενη ή η προηγούμενη εντολή, όταν είναι ανοιχτό ένα μενού ή υπομενού. Με επιλεγμένη μια καρτέλα της Κορδέλας, τα πλήκτρα αυτά μετακινούνται προς τα επάνω ή προς τα κάτω, στην ομάδα καρτελών.

Σε ένα παράθυρο διαλόγου, τα πλήκτρα βέλους μετακινούνται μεταξύ των επιλογών μιας ανοιχτής αναπτυσσόμενης λίστας ή μεταξύ των επιλογών μιας ομάδας επιλογών.

Το κάτω βέλος ή ο συνδυασμός πλήκτρων Alt+Κάτω βέλος ανοίγουν μια επιλεγμένη αναπτυσσόμενη λίστα.

Backspace

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά, στη "Γραμμή τύπων".

Καταργεί επίσης τα περιεχόμενα του ενεργού κελιού.

Σε λειτουργία επεξεργασίας κελιού, διαγράφει τον χαρακτήρα που προηγείται του σημείου εισαγωγής.

Delete

Διαγραφή των περιεχομένων του κελιού (δεδομένα και τύποι) από επιλεγμένα κελιά, χωρίς να επηρεαστούν οι μορφοποιήσεις ή τα σχόλια των κελιών.

Σε λειτουργία επεξεργασίας κελιού, γίνεται διαγραφή του χαρακτήρα που βρίσκεται στα δεξιά του σημείου εισαγωγής.

End

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία τερματισμού. Στη Λειτουργία τερματισμού, μπορείτε να πατήσετε ένα πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε στο επόμενο μη κενό κελί στην ίδια στήλη ή γραμμή με αυτήν του ενεργού κελιού. Η Λειτουργία τερματισμού απενεργοποιείται αυτόματα αφού πατήσετε το πλήκτρο βέλους. Πατήστε End ξανά πριν να πατήσετε το επόμενο πλήκτρο βέλους. Η Λειτουργία τερματισμού εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν είναι ενεργοποιημένη.

Εάν τα κελιά είναι κενά, το πάτημα του End ακολουθούμενο από ένα πλήκτρο βέλους μετακινεί το δρομέα στο τελευταίο κελί της σειράς ή της στήλης.

Με το πλήκτρο End επιλέγεται επίσης η τελευταία εντολή του μενού, όταν ένα μενού ή υπομενού είναι ορατό.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+End γίνεται μετακίνηση στο τελευταίο κελί ενός φύλλου εργασίας, στην τελευταία προς τα κάτω χρησιμοποιούμενη γραμμή της τελευταίας προς τα δεξιά στήλης. Στην περίπτωση που ο δρομέας βρίσκεται στη γραμμή τύπων, ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+End μετακινεί το δρομέα στο τέλος του κειμένου.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+End γίνεται επέκταση της επιλογής κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία). Εάν ο δρομέας βρίσκεται στη γραμμή τύπων, ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+Shift+End μετακινεί ολόκληρο το κείμενο στη γραμμή τύπων, από τη θέση του δρομέα προς το τέλος—αυτό δεν επηρεάζει το ύψος της γραμμής τύπων.

Enter

Ολοκλήρωση μιας καταχώρησης κελιού από το κελί ή τη "Γραμμή τύπων" και επιλογή του από κάτω κελιού (από προεπιλογή).

Σε μια φόρμα δεδομένων, γίνεται μετακίνηση στο πρώτο πεδίο της επόμενης εγγραφής.

Άνοιγμα ενός επιλεγμένου μενού (πιέστε F10 για να ενεργοποιήσετε τη γραμμή μενού) ή εκτελεί την ενέργεια μιας επιλεγμένης εντολής.

Σε ένα παράθυρο διαλόγου, εκτελεί την ενέργεια του κουμπιού της προεπιλεγμένης εντολής στο παράθυρο διαλόγου (το κουμπί με το έντονο περίγραμμα, το οποίο είναι συνήθως το κουμπί OK).

Με το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Enter γίνεται έναρξη νέας γραμμής στο ίδιο κελί.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Enter γίνεται συμπλήρωση της επιλεγμένης περιοχής κελιών με την τρέχουσα καταχώρηση.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Enter γίνεται ολοκλήρωση της καταχώρησης σε ένα κελί και επιλογή του προηγούμενου προς τα επάνω κελιού.

Esc


Ακύρωση της καταχώρησης στο κελί ή στη "Γραμμή τύπων".

Κλείνει επίσης ένα ανοιχτό μενού ή υπομενού, παράθυρο διαλόγου ή παράθυρο μηνύματος.

Επίσης, κλείνει η λειτουργία πλήρους οθόνης, όταν έχει εφαρμοστεί αυτή η λειτουργία, και επιστρέφει σε κανονική λειτουργία οθόνης, για να εμφανιστεί ξανά η κορδέλα και η γραμμή κατάστασης.

Home

Μετακίνηση στην αρχή μιας σειράς σε ένα φύλλο εργασίας.

Γίνεται μετακίνηση στο κελί που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου όταν είναι επιλεγμένο το Scroll Lock.

Γίνεται επιλογή της πρώτης εντολής του μενού όταν το μενού ή το υπομενού είναι ορατό.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Home γίνεται μετακίνηση στην αρχή ενός φύλλου εργασίας.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Home γίνεται επέκταση της επιλογής κελιών μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας.

Page Down

Μετακίνηση μία οθόνη προς τα κάτω σε ένα φύλλο εργασίας.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Page Down γίνεται μετακίνηση μία οθόνη προς τα δεξιά σε ένα φύλλο εργασίας.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Page Down γίνεται μετακίνηση στο επόμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Page Down γίνεται επιλογή του τρέχοντος και του επόμενου φύλλου ενός βιβλίου εργασίας.

Page Up

Μετακίνηση μία οθόνη προς τα επάνω σε ένα φύλλο εργασίας.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Page Up γίνεται μετακίνηση μία οθόνη προς τα αριστερά σε ένα φύλλο εργασίας.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Page Up γίνεται μετακίνηση στο προηγούμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Page Up επιλέγεται το τρέχον και το προηγούμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

Πλήκτρο διαστήματος

Σε ένα παράθυρο διαλόγου, εκτέλεση της ενέργειας του επιλεγμένου κουμπιού ή επιλογή ή κατάργηση ενός πλαισίου ελέγχου.


Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος επιλέγεται μια ολόκληρη στήλη σε ένα φύλλο εργασίας.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Πλήκτρο διαστήματος επιλέγεται μια ολόκληρη γραμμή σε ένα φύλλο εργασίας.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος επιλέγεται ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, με το Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή. Πατήστε το συνδυασμό Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος δεύτερη φορά για επιλογή της τρέχουσας περιοχής και των γραμμών σύνοψης που περιέχει. Πατήστε το συνδυασμό Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος τρίτη φορά για επιλογή ολόκληρου του φύλλου εργασίας.

Κατά την επιλογή ενός αντικειμένου, ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος επιλέγει όλα τα αντικείμενα ενός φύλλου εργασίας.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Alt+Πλήκτρο διαστήματος εμφανίζεται το μενού Έλεγχος του παραθύρου του Excel.

Tab

Μετακίνηση ένα κελί δεξιά, σε ένα φύλλο εργασίας.


Μετακίνηση μεταξύ κελιών που δεν είναι κλειδωμένα σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

Μετακίνηση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών ενός παραθύρου διαλόγου.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab γίνεται μετακίνηση στο προηγούμενο κελί ενός φύλλου εργασίας ή στην προηγούμενη επιλογή ενός παραθύρου διαλόγου.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Tab γίνεται μετακίνηση στην επόμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Tab γίνεται μετακίνηση στην προηγούμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.Για περισσότερες πληροφορίες:


https://www.facebook.com/thetechgr/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/allaboutcomputerstv/
http://allaboutcomputerstv.blogspot.gr/
http://www.thetech.gr/
http://linegadgets.blogspot.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια