Σήμερα θα Μάθουμε: Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Word 2016 για Windows

Γράφει ο Κώστας Δημητριάδης.
Από την Τηλεοπτική Εκπομπή
 " All About Computers "

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, τα πλήκτρα λειτουργιών και ορισμένα άλλα κοινά πλήκτρα συντόμευσης για το "  Microsoft Word 2016 "


Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Αυτός ο πίνακας εμφανίζει τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες συντομεύσεις στο Microsoft Word.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στο πλαίσιο "Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε"

ALT+Χ

Άνοιγμα

CTRL+O

Αποθήκευση

CTRL+S

Κλείσιμο

CTRL+W

Αποκοπή

CTRL+X

Αντιγραφή

CTRL+C

Επικόλληση

CTRL+V

Επιλογή όλων

CTRL+A

Έντονη γραφή

CTRL+B

Πλάγια γραφή

CTRL+I

Υπογράμμιση

CTRL+U

Ελάττωση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή

CTRL+[

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή

CTRL+]

Στοίχιση κειμένου στο κέντρο

CTRL+E

Στοίχιση κειμένου αριστερά

CTRL+L

Στοίχιση κειμένου δεξιά

CTRL+R

Άκυρο

Esc

Αναίρεση

CTRL+Z

Επανάληψη

CTRL+Y

Ζουμ

ALT+Θ, Ι, Ο και, στη συνέχεια, χρησιμοποιείτε το Tab για να μεταβείτε στην τιμή που θέλετε στο παράθυρο διαλόγου "Ζουμ".

Περιήγηση στην κορδέλα μόνο με το πληκτρολόγιο

Η κορδέλα είναι η λωρίδα στο επάνω μέρος του Word και είναι οργανωμένη σε καρτέλες. Κάθε καρτέλα εμφανίζει μια διαφορετική κορδέλα. Οι κορδέλες αποτελούνται από ομάδες και κάθε ομάδα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες εντολές. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάθε εντολή του Word με τη χρήση πλήκτρων συντόμευσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πρόσθετα και τα άλλα προγράμματα ενδέχεται να προσθέσουν νέες καρτέλες στην κορδέλα και μπορεί να παρέχουν πλήκτρα πρόσβασης για αυτές τις καρτέλες.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να περιηγηθείτε στις καρτέλες της κορδέλας:

Για να μεταβείτε στην κορδέλα, πατήστε το πλήκτρο Alt και, στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε μεταξύ των καρτελών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους.

Για να μεταβείτε απευθείας σε μια συγκεκριμένη καρτέλα στην κορδέλα, χρησιμοποιήστε ένα από τα πλήκτρα πρόσβασης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Για να χρησιμοποιήσετε την προβολή Backstage, ανοίξτε τη σελίδα Αρχείο.

ALT+Α

Για να χρησιμοποιήσετε θέματα, χρώματα και εφέ, όπως περιγράμματα σελίδας, ανοίξτε την καρτέλα Σχεδίαση.

ALT+Η

Για να χρησιμοποιήσετε συνήθεις εντολές μορφοποίησης, στυλ παραγράφου, ή για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο "Εύρεση", ανοίξτε την Κεντρική καρτέλα.

ALT+Κ

Για να διαχειριστείτε εργασίες συγχώνευσης αλληλογραφίας ή για να εργαστείτε με φακέλους και ετικέτες, ανοίξτε την καρτέλα Στοιχεία αλληλογραφίας.

ALT+Γ

Για να εισαγάγετε πίνακες, εικόνες και σχήματα, κεφαλίδες ή πλαίσια κειμένου, ανοίξτε την καρτέλα Εισαγωγή.

ALT+Ζ

Για να εργαστείτε με περιθώρια σελίδας, τον προσανατολισμό της σελίδας, εσοχές και διαστήματα, ανοίξτε την καρτέλα Διάταξη.

ALT+Ι

Για να πληκτρολογήσετε έναν όρο αναζήτησης για το περιεχόμενο της Βοήθειας, ανοίξτε το πλαίσιο "Πληροφορίες" στην κορδέλα.

ALT+Χ και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον όρο αναζήτησης

Για να χρησιμοποιήσετε τον ορθογραφικό έλεγχο, να ορίσετε γλώσσες ελέγχου ή να παρακολουθήσετε και να αναθεωρήσετε αλλαγές στο έγγραφό σας, ανοίξτε την καρτέλα Αναθεώρηση.

ALT+Ψ

Για να προσθέσετε έναν πίνακα περιεχομένων, υποσημειώσεις ή έναν πίνακα αναφορών, ανοίξτε την καρτέλα Αναφορές.

ALT+Ο

Για να επιλέξετε μια προβολή ή κατάσταση λειτουργίας εγγράφου, όπως η λειτουργία ανάγνωσης ή η προβολή διάρθρωσης, ανοίξτε την καρτέλα Προβολή. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση και να διαχειριστείτε πολλά παράθυρα εγγράφων.

ALT+Θ

Χρήση των εντολών σε μια κορδέλα με το πληκτρολόγιο
Για να μετακινηθείτε στη λίστα με τις καρτέλες της κορδέλας, πατήστε το πλήκτρο Alt. Για να μεταβείτε απευθείας σε μια καρτέλα, πατήστε μια συντόμευση πληκτρολογίου.

Για να μετακινηθείτε μέσα στην κορδέλα, πατήστε το κάτω βέλος. (Το JAWS αναφέρεται σε αυτή την ενέργεια "μετακίνηση στην κάτω κορδέλα".)

Για να μετακινηθείτε μεταξύ των εντολών, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab.

Για να μετακινηθείτε μέσα στην ομάδα που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή, πατήστε το κάτω βέλος.

Για να μετακινηθείτε μεταξύ των ομάδων σε μια κορδέλα, πατήστε Ctrl+δεξιό βέλος ή Ctrl+αριστερό βέλος.

Τα στοιχεία ελέγχου στην κορδέλα ενεργοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τον τύπο του στοιχείου ελέγχου:

Εάν η επιλεγμένη εντολή είναι κουμπί, για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε το ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή το ENTER.

Εάν η επιλεγμένη εντολή είναι ένα διαιρούμενο κουμπί (δηλαδή, ένα κουμπί που ανοίγει ένα μενού με πρόσθετες επιλογές), για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε Alt+κάτω βέλος. Μετακινηθείτε με Tab ανάμεσα στις επιλογές. Για να επιλέξετε την τρέχουσα επιλογή, πατήστε το ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή το ENTER.

Εάν η επιλεγμένη εντολή είναι μια λίστα (όπως η λίστα "Γραμματοσειρά"), για να ανοίξετε τη λίστα, πατήστε το κάτω βέλος. Στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων, χρησιμοποιήστε το επάνω βέλος ή το κάτω βέλος.

Εάν η επιλεγμένη εντολή είναι μια συλλογή, για να επιλέξετε την εντολή, πατήστε το ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή το ENTER. Στη συνέχεια, μετακινηθείτε με Tab ανάμεσα στα στοιχεία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Στις συλλογές που διαθέτουν περισσότερες από μία γραμμές στοιχείων, το πλήκτρο Tab πραγματοποιεί μετακίνηση από την αρχή στο τέλος της τρέχουσας γραμμής και, όταν φτάσει στο τέλος της γραμμής, πραγματοποιεί μετακίνηση στην αρχή της επόμενης γραμμής. Εάν πατήσετε το δεξιό βέλος στο τέλος της τρέχουσας γραμμής, πραγματοποιείται μετακίνηση προς τα πίσω στην αρχή της τρέχουσας γραμμής.

Χρήση των πλήκτρων πρόσβασης όταν εμφανίζονται οι συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης
Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα πρόσβασης:

Πατήστε το πλήκτρο ALT.

Πατήστε το γράμμα στο τετράγωνο της συμβουλής πλήκτρου συντόμευσης που εμφανίζεται επάνω από την εντολή της κορδέλας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Ανάλογα με το γράμμα που θα πατήσετε, μπορεί να εμφανιστούν επιπλέον συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης. Για παράδειγμα, εάν πατήσετε ALT+Α, ανοίγει η προβολή Office Backstage στη σελίδα "Πληροφορίες", η οποία διαθέτει ένα διαφορετικό σύνολο συμβουλών πλήκτρων συντόμευσης. Εάν πατήσετε το πλήκτρο ALT ξανά, εμφανίζονται οι συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης για την περιήγηση σε αυτή τη σελίδα.

Αλλαγή της εστίασης του πληκτρολογίου χωρίς τη χρήση του ποντικιού

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει μερικούς τρόπους για να μετακινείτε την εστίαση του πληκτρολογίου, όταν χρησιμοποιείτε μόνο το πληκτρολόγιο.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή της ενεργής καρτέλας της Κορδέλας και ενεργοποίηση των πλήκτρων πρόσβασης.

ALT ή F10 Χρήση των πλήκτρων πρόσβασης ή των πλήκτρων βέλους για μετακίνηση σε διαφορετική καρτέλα.

Μετακίνηση της εστίασης στις εντολές της κορδέλας.

TAB ή SHIFT+TAB

Μετακίνηση της εστίασης σε κάθε εντολή στην Κορδέλα, προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, αντίστοιχα.

TAB ή SHIFT+TAB

Μετακίνηση κάτω, επάνω, αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα, ανάμεσα στα στοιχεία της Κορδέλας.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ, ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη της Κορδέλας.

CTRL+F1

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για ένα επιλεγμένο στοιχείο.

SHIFT+F10

Μετακίνηση της εστίασης σε διαφορετικό τμήμα του παραθύρου, όπως στο τμήμα παραθύρου "Μορφοποίηση εικόνας", "Γραμματική" ή "Επιλογή".

F6

Ενεργοποίηση μιας επιλεγμένης εντολής ή στοιχείου ελέγχου στην κορδέλα.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Άνοιγμα ενός επιλεγμένου μενού ή συλλογής στην κορδέλα.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Ολοκλήρωση τροποποίησης μιας τιμής σε ένα στοιχείο ελέγχου της Κορδέλας και μετακίνηση της εστίασης πίσω στο έγγραφο.

ENTER

Αναφορά συντομεύσεων πληκτρολογίου για το Microsoft Word

Δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων
Δημιουργία, προβολή και αποθήκευση εγγράφων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία νέου εγγράφου.

CTRL+N

Άνοιγμα ενός εγγράφου.

CTRL+O

Κλείσιμο ενός εγγράφου.

CTRL+W

Διαίρεση του παραθύρου του εγγράφου.

ALT+CTRL+S

Κατάργηση της διαίρεσης του παραθύρου του εγγράφου.

ALT+SHIFT+C ή ALT+CTRL+S

Αποθήκευση ενός εγγράφου.

CTRL+S

Εργασία με περιεχόμενο Web

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

CTRL+K

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετάβαση στην επόμενη σελίδα.

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Ανανέωση.

F9

Εκτύπωση και προεπισκόπηση εγγράφων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εκτύπωση ενός εγγράφου.

CTRL+P

Μετάβαση σε προεπισκόπηση εκτύπωσης.

ALT+CTRL+I

Μετακίνηση μέσα στη σελίδα προεπισκόπησης κατά τη μεγέθυνση.

Πλήκτρα βέλους

Μετακίνηση κατά μία σελίδα προεπισκόπησης κατά τη σμίκρυνση.

PAGE DOWN ή PAGE UP

Μετακίνηση στην πρώτη σελίδα προεπισκόπησης κατά τη σμίκρυνση.

CTRL+HOME

Μετακίνηση στην τελευταία σελίδα προεπισκόπησης κατά τη σμίκρυνση.

CTRL+END

Ορθογραφικός έλεγχος και αναθεώρηση αλλαγών σε ένα έγγραφο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή σχολίου (στο παράθυρο εργασιών "Αναθεώρηση").

Alt+Ψ, Ν, Ο

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της παρακολούθησης αλλαγών.

CTRL+SHIFT+E

Κλείσιμο του παραθύρου αναθεώρησης εάν είναι ανοικτό.

ALT+SHIFT+C

Επιλογή της καρτέλας "Αναθεώρηση" στην κορδέλα.

ALT+Ψ και, στη συνέχεια, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να μετακινηθείτε στις εντολές αυτής της καρτέλας.

Επιλογή ορθογραφικού και γραμματικού ελέγχου

Alt+Ψ, 6

Εύρεση, αντικατάσταση και μετάβαση σε συγκεκριμένα στοιχεία του εγγράφου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του πλαισίου αναζήτησης στο παράθυρο εργασιών Περιήγηση.

CTRL+F

Αντικατάσταση κειμένου, ειδικής μορφοποίησης και ειδικών στοιχείων.

CTRL+H

Μετάβαση σε σελίδα, σελιδοδείκτη, υποσημείωση, πίνακα, σχόλιο, γραφικό ή άλλη θέση.

CTRL+G

Εναλλαγή μεταξύ των τελευταίων τεσσάρων θέσεων που επεξεργαστήκατε.

ALT+CTRL+Z

Μετακίνηση μέσα σε ένα έγγραφο με το πληκτρολόγιο

Για μετακίνηση

Πατήστε

Κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κατά μία λέξη προς τα αριστερά

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Κατά μία λέξη προς τα δεξιά

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κατά μία παράγραφο προς τα επάνω

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Κατά μία παράγραφο προς τα κάτω

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κατά ένα κελί προς τα αριστερά (σε έναν πίνακα)

SHIFT+TAB

Κατά ένα κελί προς τα δεξιά (σε έναν πίνακα)

TAB

Μία γραμμή προς τα επάνω

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μία γραμμή προς τα κάτω

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Στο τέλος της γραμμής

END

Στην αρχή της γραμμής

HOME

Στην κορυφή του παραθύρου

ALT+CTRL+PAGE UP

Στο τέλος του παραθύρου

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Κατά μία οθόνη προς τα επάνω (κύλιση)

PAGE UP

Κατά μία οθόνη προς τα κάτω (κύλιση)

PAGE DOWN

Στην κορυφή της επόμενης σελίδας

CTRL+PAGE DOWN

Στην κορυφή της προηγούμενης σελίδας

CTRL+PAGE UP

Στο τέλος ενός εγγράφου

CTRL+END

Στην αρχή ενός εγγράφου

CTRL+HOME

Σε μια προηγούμενη αναθεώρηση

SHIFT+F5

Μετά το άνοιγμα του εγγράφου, στη θέση όπου εργαζόσαστε κατά το τελευταίο κλείσιμο του εγγράφου

SHIFT+F5

Εισαγωγή ή σήμανση πίνακα περιεχομένων, υποσημειώσεων και αναφορών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Σήμανση μιας καταχώρησης πίνακα περιεχομένων.

ALT+SHIFT+O

Σήμανση μιας καταχώρησης σε πίνακα αναφορών νομολογίας (παραπομπή).

ALT+SHIFT+I

Σήμανση μιας καταχώρησης ευρετηρίου.

ALT+SHIFT+X

Εισαγωγή υποσημείωσης.

ALT+CTRL+F

Εισαγωγή σημείωσης τέλους.

ALT+CTRL+D

Μετάβαση στην επόμενη υποσημείωση (στο Word 2016).

ALT+SHIFT+>

Μετάβαση στην προηγούμενη υποσημείωση (στο Word 2016).

ALT+SHIFT+<

Μετάβαση στο πλαίσιο "Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε" και έξυπνη αναζήτηση (στο Word 2016).

ALT+Χ

Εργασία με έγγραφα σε διαφορετικές προβολές
Το Word παρέχει πολλές διαφορετικές προβολές για ένα έγγραφο. Κάθε προβολή διευκολύνει την εκτέλεση ορισμένων εργασιών. Για παράδειγμα, η λειτουργία ανάγνωσης σάς επιτρέπει να εμφανίζετε δύο σελίδες του εγγράφου σε παράθεση και να χρησιμοποιήσετε περιήγηση με βέλος για μετακίνηση στην επόμενη σελίδα.

Μετάβαση σε άλλη προβολή του εγγράφου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εναλλαγή στην προβολή "Λειτουργία ανάγνωσης"

ALT+Θ, Ζ

Μετάβαση στην προβολή "Διάταξη εκτύπωσης".

ALT+CTRL+P

Μετάβαση στην προβολή "Διάρθρωση".

ALT+CTRL+O

Μετάβαση στην "Πρόχειρη" προβολή.

ALT+CTRL+N

Εργασία με επικεφαλίδες στην προβολή "Διάρθρωση"

Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου ισχύουν μόνο εάν ένα έγγραφο είναι σε προβολή διάρθρωσης.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προβιβασμός μιας παραγράφου.

ALT+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Υποβιβασμός μιας παραγράφου.

ALT+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Υποβιβασμός σε σώμα κειμένου.

CTRL+SHIFT+N

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα επάνω.

ALT+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα κάτω.

ALT+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Ανάπτυξη κειμένου κάτω από μια επικεφαλίδα.

ALT+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ

Σύμπτυξη κειμένου κάτω από μια επικεφαλίδα.

ALT+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕΙΟΝ

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη όλου του κειμένου ή των επικεφαλίδων.

ALT+SHIFT+A

Απόκρυψη ή εμφάνιση της μορφοποίησης χαρακτήρων.

Το πλήκτρο της καθέτου (/) στο αριθμητικό πληκτρολόγιο

Εμφάνιση της πρώτης γραμμής του κειμένου ή ολόκληρου του κειμένου.

ALT+SHIFT+L

Εμφάνιση όλων των επικεφαλίδων με το στυλ "Επικεφαλίδα 1".

ALT+SHIFT+1

Εμφάνιση όλων των επικεφαλίδων έως την Επικεφαλίδα χ.

ALT+SHIFT+χ

Εισαγωγή χαρακτήρα tab.

CTRL+TAB

Περιήγηση στην προβολή "Λειτουργία ανάγνωσης"

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην αρχή του εγγράφου.

HOME

Μετάβαση στο τέλος του εγγράφου.

END

Μετάβαση στη σελίδα χ.

n (n είναι ο αριθμός σελίδας όπου θέλετε να μεταβείτε), ENTER

Έξοδος από τη λειτουργία "Ανάγνωση".

ESC

Επεξεργασία και μετακίνηση κειμένου και γραφικών
Επιλογή κειμένου και γραφικών

Επιλέξτε το κείμενο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT και χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το δρομέα

Επέκταση μιας επιλογής

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση της λειτουργίας επέκτασης.

F8

Επιλογή του πλησιέστερου χαρακτήρα.

F8 και μετά ΑΡΙΣΤΕΡΟ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Αύξηση του μεγέθους μιας επιλογής.

F8 (πατήστε μία φορά για να επιλέξετε μια λέξη, δύο φορές για να επιλέξετε μια πρόταση κ.ο.κ.)

Μείωση του μεγέθους μιας επιλογής.

SHIFT+F8

Απενεργοποίηση της λειτουργίας επέκτασης.

ESC

Επέκταση μιας επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση μιας επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση μιας επιλογής έως το τέλος μιας λέξης.

CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση μιας επιλογής έως την αρχή μιας λέξης.

CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση μιας επιλογής έως το τέλος μιας γραμμής.

SHIFT+END

Επέκταση μιας επιλογής έως την αρχή μιας γραμμής.

SHIFT+HOME

Επέκταση μιας επιλογής κατά μία γραμμή προς τα κάτω.

SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση μιας επιλογής κατά μία γραμμή προς τα επάνω.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση μιας επιλογής έως το τέλος μιας παραγράφου.

CTRL+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση μιας επιλογής έως την αρχή μιας παραγράφου.

CTRL+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση μιας επιλογής κατά μία οθόνη προς τα κάτω.

SHIFT+PAGE DOWN

Επέκταση μιας επιλογής κατά μία οθόνη προς τα επάνω.

SHIFT+PAGE UP

Επέκταση μιας επιλογής έως την αρχή ενός εγγράφου.

CTRL+SHIFT+HOME

Επέκταση μιας επιλογής έως το τέλος ενός εγγράφου.

CTRL+SHIFT+END

Επέκταση μιας επιλογής έως το τέλος ενός παραθύρου.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Επέκταση μιας επιλογής για τη συμπερίληψη ολόκληρου του εγγράφου.

CTRL+A

Επιλογή ενός κατακόρυφου μπλοκ κειμένου.

CTRL+SHIFT+F8 και, στη συνέχεια, χρήση των πλήκτρων βέλους. Για ακύρωση της λειτουργίας επιλογής, πατήστε το πλήκτρο ESC

Επέκταση μιας επιλογής έως μια συγκεκριμένη θέση σε ένα έγγραφο.

F8+πλήκτρα βέλους. Για ακύρωση της λειτουργίας επιλογής, πατήστε το πλήκτρο ESC

Διαγραφή κειμένου και γραφικών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

BACKSPACE

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά.

CTRL+BACKSPACE

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

DELETE

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

CTRL+DELETE

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου στο Πρόχειρο του Office.

CTRL+X

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Αποκοπή στο Συλλέκτη. (Ο Συλλέκτης είναι μια δυνατότητα που σας επιτρέπει να συλλέγετε ομάδες κειμένου από διαφορετικές θέσεις και να τις επικολλάτε σε άλλη θέση).

CTRL+F3

Αντιγραφή και μετακίνηση κειμένου και γραφικών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του Προχείρου του Office

Πατήστε τα πλήκτρα ALT+Κ για να μετακινηθείτε στην Κεντρική καρτέλα και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα Θ, Ρ.

Αντιγραφή επιλεγμένου κειμένου ή γραφικών στο Πρόχειρο του Office.

CTRL+C

Αποκοπή επιλεγμένου κειμένου ή γραφικών στο Πρόχειρο του Office.

CTRL+X

Επικόλληση της πιο πρόσφατης προσθήκης ή επικολλημένου στοιχείου από το Πρόχειρο του Office.

CTRL+V

Μετακίνηση κειμένου ή γραφικών μία φορά.

F2 (στη συνέχεια, μετακινήστε το δρομέα και πατήστε το πλήκτρο ENTER)

Αντιγραφή κειμένου ή γραφικών μία φορά.

SHIFT+F2 (στη συνέχεια, μετακινήστε το δρομέα και πατήστε το πλήκτρο ENTER)

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Δημιουργία νέου μπλοκ δόμησης, έχοντας επιλέξει κείμενο ή ένα αντικείμενο.

ALT+F3

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης που σχετίζεται με ένα επιλεγμένο μπλοκ δόμησης — για παράδειγμα ένα γραφικό SmartArt .

SHIFT+F10

Αποκοπή στο Συλλέκτη.

CTRL+F3

Επικόλληση των περιεχομένων του Συλλέκτη.

CTRL+SHIFT+F3

Αντιγραφή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου που χρησιμοποιήθηκε στην προηγούμενη ενότητα του εγγράφου.

ALT+SHIFT+R

Επεξεργασία και περιήγηση σε πίνακες
Επιλογή κειμένου και γραφικών σε έναν πίνακα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή των περιεχομένων του επόμενου κελιού.

TAB

Επιλογή των περιεχομένων του προηγούμενου κελιού.

SHIFT+TAB

Επέκταση μιας επιλογής στα γειτονικά κελιά.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και πατήστε επανειλημμένα ένα πλήκτρο βέλους

Επιλογή μιας στήλης.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για μετακίνηση στο πρώτο ή το τελευταίο κελί της στήλης και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

Πατήστε SHIFT+ALT+PAGE DOWN για να επιλέξετε τη στήλη από επάνω προς τα κάτω.

Πατήστε SHIFT+ALT+PAGE UP για να επιλέξετε τη στήλη από κάτω προς επάνω.

Επιλογή ολόκληρης γραμμής

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο τέλος της γραμμής, είτε στο πρώτο κελί (αριστερότερο) στη γραμμή είτε στο τελευταίο κελί (δεξιότερο) στη γραμμή.

Από το πρώτο κελί της γραμμής, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ALT+END για να επιλέξετε τη γραμμή από αριστερά προς τα δεξιά.

Από το τελευταίο κελί της γραμμής, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ALT+HOME για να επιλέξετε τη γραμμή από δεξιά προς τα αριστερά.

Επέκταση μια επιλογής (ή μπλοκ).

CTRL+SHIFT+F8 και, στη συνέχεια, χρήση των πλήκτρων βέλους. Για ακύρωση της λειτουργίας επιλογής, πατήστε το πλήκτρο ESC

Επιλογή ολόκληρου πίνακα.

ALT+5 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (με απενεργοποιημένο το πλήκτρο NUM LOCK)

Μετακίνηση μέσα σε έναν πίνακα

Για μετακίνηση

Πατήστε

Στο επόμενο κελί σε μια γραμμή

TAB

Στο προηγούμενο κελί σε μια γραμμή

SHIFT+TAB

Στο πρώτο κελί σε μια γραμμή

ALT+HOME

Στο τελευταίο κελί σε μια γραμμή

ALT+END

Στο πρώτο κελί σε μια στήλη

ALT+PAGE UP

Στο τελευταίο κελί σε μια στήλη

ALT+PAGE DOWN

Στην προηγούμενη γραμμή

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Στην επόμενη γραμμή

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Γραμμή επάνω

ALT+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Γραμμή κάτω

ALT+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Εισαγωγή παραγράφων και χαρακτήρων tab σε έναν πίνακα

Για να εισαγάγετε

Πατήστε

Νέες παραγράφους σε ένα κελί

ENTER

Χαρακτήρες tab σε ένα κελί

CTRL+TAB

Μορφοποίηση χαρακτήρων και παραγράφων
Μορφοποίηση χαρακτήρων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά για να αλλάξετε τη μορφοποίηση των χαρακτήρων.

CTRL+D

Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων γραμμάτων.

SHIFT+F3

Μορφοποίηση όλων των γραμμάτων ως κεφαλαίων.

CTRL+SHIFT+A

Εφαρμογή μορφοποίησης έντονης γραφής.

CTRL+B

Εφαρμογή υπογράμμισης.

CTRL+U

Υπογράμμιση λέξεων αλλά όχι διαστημάτων.

CTRL+SHIFT+W

Διπλή υπογράμμιση κειμένου.

CTRL+SHIFT+D

Εφαρμογή της μορφοποίησης κρυφού κειμένου.

CTRL+SHIFT+H

Εφαρμογή μορφοποίησης πλάγιας γραφής.

CTRL+I

Μορφοποίηση χαρακτήρων ως μικρών κεφαλαίων.

CTRL+SHIFT+K

Εφαρμογή μορφοποίησης δείκτη (αυτόματα διαστήματα).

CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΝ

Εφαρμογή μορφοποίησης εκθέτη (αυτόματα διαστήματα).

CTRL+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ

Κατάργηση μη αυτόματης μορφοποίησης χαρακτήρων.

CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αλλαγή της επιλογής στη γραμματοσειρά "Σύμβολο".

CTRL+SHIFT+Q

Αλλαγή γραμματοσειράς ή αλλαγή μεγέθους της γραμματοσειράς

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά.

CTRL+SHIFT+F

Αύξηση του μεγέθους της γραμματοσειράς.

CTRL+SHIFT+>

Μείωση του μεγέθους της γραμματοσειράς.

CTRL+SHIFT+<

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή.

CTRL+]

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή.

CTRL+[

Αντιγραφή μορφοποίησης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αντιγραφή μορφοποίησης από κείμενο.

CTRL+SHIFT+C

Εφαρμογή αντιγραμμένης μορφοποίησης σε κείμενο.

CTRL+SHIFT+V

Αλλαγή στοίχισης παραγράφου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εναλλαγή στοίχισης μιας παραγράφου μεταξύ "Στοίχισης στο κέντρο" και "Αριστερά".

CTRL+E

Εναλλαγή στοίχισης μιας παραγράφου μεταξύ "Πλήρους στοίχισης" και "Αριστερά".

CTRL+J

Εναλλαγή στοίχισης μιας παραγράφου μεταξύ "Δεξιά" και "Αριστερά".

CTRL+R

Στοίχιση παραγράφου στα αριστερά.

CTRL+L

Εσοχή παραγράφου από τα αριστερά.

CTRL+M

Κατάργηση εσοχής παραγράφου από τα αριστερά.

CTRL+SHIFT+M

Δημιουργία εσοχής πρώτης γραμμής.

CTRL+T

Μείωση μιας εσοχής πρώτης γραμμής.

CTRL+SHIFT+T

Κατάργηση μορφοποίησης παραγράφου.

CTRL+Q

Αντιγραφή και εξέταση μορφών κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων.

CTRL+SHIFT+* (ο αστερίσκος στο αριθμητικό πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί)

Αναθεώρηση μορφοποίησης κειμένου.

SHIFT+F1 (στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κείμενο με τη μορφοποίηση την οποία θέλετε να αναθεωρήσετε)

Αντιγραφή μορφοποιήσεων.

CTRL+SHIFT+C

Επικόλληση μορφοποιήσεων.

CTRL+SHIFT+V

Ορισμός διάστιχου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Γραμμές μονού διάστιχου.

CTRL+1

Γραμμές διπλού διάστιχου.

CTRL+2

Ορισμός διάστιχου ενάμισι διαστήματος.

CTRL+5

Προσθήκη ή κατάργηση μονού διαστήματος πριν από μια παράγραφο.

CTRL+0 (μηδέν)

Εφαρμογή στυλ σε παραγράφους

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου εργασιών Εφαρμογή στυλ.

CTRL+SHIFT+S

Άνοιγμα του παραθύρου εργασιών Στυλ.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Έναρξη Αυτόματης Μορφοποίησης.

ALT+CTRL+K

Εφαρμογή του Βασικού στυλ.

CTRL+SHIFT+N

Εφαρμογή του στυλ "Επικεφαλίδα 1".

ALT+CTRL+1

Εφαρμογή του στυλ "Επικεφαλίδα 2".

ALT+CTRL+2

Εφαρμογή του στυλ "Επικεφαλίδα 3".

ALT+CTRL+3

Για να κλείσετε το παράθυρο εργασιών "Στυλ"

Εάν το παράθυρο εργασιών Στυλ δεν είναι επιλεγμένο, πατήστε το πλήκτρο F6 για να το επιλέξετε.

Πατήστε CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το κουμπί Κλείσιμο και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων

Για να εισαγάγετε

Πατήστε

Ένα πεδίο

CTRL+F9

Μια αλλαγή γραμμής

SHIFT+ENTER

Μια αλλαγή σελίδας

CTRL+ENTER

Μια αλλαγή στήλης

CTRL+SHIFT+ENTER

Μια μεγάλη παύλα

ALT+CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕΙΟΝ (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Μια παύλα

CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΕΙΟΝ (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Ένα προαιρετικό ενωτικό

CTRL+ΕΝΩΤΙΚΟ

Ένα ενωτικό χωρίς διακοπή

CTRL+SHIFT+ΕΝΩΤΙΚΟ

Ένα διάστημα χωρίς διακοπή

CTRL+SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων

ALT+CTRL+C

Το σύμβολο για το σήμα κατατεθέν

ALT+CTRL+R

Το σύμβολο για το εμπορικό σήμα

ALT+CTRL+T

Αποσιωπητικά

ALT+CTRL+ΤΕΛΕΙΑ

Ένα μονό αριστερό εισαγωγικό (ανοίγματος)

CTRL+`(μονό εισαγωγικό), `(μονό εισαγωγικό)

Ένα μονό δεξιό εισαγωγικό (κλεισίματος)

CTRL+' (μονό εισαγωγικό), ' (μονό εισαγωγικό)

Διπλά δεξιά εισαγωγικά (ανοίγματος)

CTRL+` (μονό εισαγωγικό), SHIFT+' (μονό εισαγωγικό)

Διπλά αριστερά εισαγωγικά (κλεισίματος)

CTRL+' (μονό εισαγωγικό), SHIFT+' (μονό εισαγωγικό)

Μια καταχώρηση Αυτόματου κειμένου

ENTER (αφού πληκτρολογήσετε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος της καταχώρησης Αυτόματου κειμένου και εμφανιστεί η συμβουλή οθόνης)

Εισαγωγή χαρακτήρων με χρήση κωδικών χαρακτήρων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή χαρακτήρα Unicode για τον καθορισμένο κωδικό χαρακτήρα Unicode (δεκαεξαδικό). Για παράδειγμα, για να εισαγάγετε το σύμβολο του ευρώ ( Σύμβολο ευρώ ), πληκτρολογήστε 20AC και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT και πατήστε το πλήκτρο X.

Ο κωδικός χαρακτήρα, ALT+X

Εύρεση του κωδικού του χαρακτήρα Unicode για τον επιλεγμένο χαρακτήρα

ALT+X

Εισαγωγή του χαρακτήρα ANSI για τον καθορισμένο κωδικό χαρακτήρα ANSI (δεκαδικό). Για παράδειγμα, για να εισαγάγετε το σύμβολο του ευρώ, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT και πληκτρολογήστε τον αριθμό 0128 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

ALT+κωδικός χαρακτήρα (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο)

Εισαγωγή και επεξεργασία αντικειμένων
Εισαγωγή αντικειμένου

Πατήστε τα πλήκτρα ALT, Ζ, ΤΑ και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Τ για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αντικείμενο.

Κάντε ένα από τα εξής.

Πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να επιλέξετε έναν τύπο αντικειμένου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να δημιουργήσετε το αντικείμενο.

Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+TAB για να μεταβείτε στην καρτέλα Δημιουργία από αρχείο, πατήστε το πλήκτρο TAB και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου του αντικειμένου που θέλετε να εισαγάγετε ή κάντε αναζήτηση για το αρχείο.

Επεξεργασία αντικειμένου

Με το δρομέα τοποθετημένο στα αριστερά του αντικειμένου στο έγγραφό σας, επιλέξτε το αντικείμενο πατώντας τα πλήκτρα SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ.

Πατήστε τα πλήκτρα SHIFT+F10.

Πατήστε το πλήκτρο TAB για να μεταβείτε στο στοιχείο Όνομα αντικειμένου, πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, πατήστε πάλι το πλήκτρο ENTER.

Εισαγωγή γραφικών SmartArt

Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα ALT, Ζ και, στη συνέχεια, τα πλήκτρο Δ, Α για να επιλέξετε το στοιχείο SmartArt.

Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τον τύπο του γραφικού που θέλετε.

Πατήστε το πλήκτρο TAB και μετά πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το γραφικό που θέλετε να εισαγάγετε.

Πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

Πατήστε και αφήστε τα πλήκτρα ALT, Ζ και, στη συνέχεια, τα πλήκτρα Β, Α για να επιλέξετε το στοιχείο WordArt.

Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το στυλ WordArt που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

Πατήστε το πλήκτρο ESC για να επιλέξετε το αντικείμενο WordArt και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το αντικείμενο.

Πατήστε πάλι το πλήκτρο ESC, για να επιστρέψετε στο έγγραφο.

Συγχώνευση αλληλογραφίας και πεδία
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+Γ ή να κάνετε κλικ στην επιλογή Στοιχεία αλληλογραφίας, για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Εκτέλεση συγχώνευσης αλληλογραφίας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προεπισκόπηση μιας συγχώνευσης αλληλογραφίας.

ALT+SHIFT+K

Συγχώνευση ενός εγγράφου.

ALT+SHIFT+N

Εκτύπωση του συγχωνευμένου εγγράφου.

ALT+SHIFT+M

Επεξεργασία ενός εγγράφου δεδομένων συγχώνευσης αλληλογραφίας.

ALT+SHIFT+E

Εισαγωγή ενός πεδίου συγχώνευσης.

ALT+SHIFT+F

Εργασία με πεδία

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή ενός πεδίου DATE.

ALT+SHIFT+D

Εισαγωγή ενός πεδίου LISTNUM.

ALT+CTRL+L

Εισαγωγή ενός πεδίου PAGE.

ALT+SHIFT+P

Εισαγωγή ενός πεδίου TIME.

ALT+SHIFT+T

Εισαγωγή ενός κενού πεδίου.

CTRL+F9

Ενημέρωση συνδεδεμένων πληροφοριών σε ένα έγγραφο προέλευσης του Microsoft Word.

CTRL+SHIFT+F7

Ενημέρωση επιλεγμένων πεδίων.

F9

Κατάργηση σύνδεσης ενός πεδίου.

CTRL+SHIFT+F9

Εναλλαγή μεταξύ ενός επιλεγμένου κώδικα πεδίου και του αποτελέσματός του.

SHIFT+F9

Εναλλαγή μεταξύ όλων των κωδίκων πεδίων και των αποτελεσμάτων τους.

ALT+F9

Εκτέλεση GOTOBUTTON ή MACROBUTTON από το πεδίο που εμφανίζει τα αποτελέσματα του πεδίου.

ALT+SHIFT+F9

Μετάβαση στο επόμενο πεδίο.

F11

Μετάβαση στο προηγούμενο πεδίο.

SHIFT+F11

Κλείδωμα ενός πεδίου.

CTRL+F11

Κατάργηση κλειδώματος ενός πεδίου.

CTRL+SHIFT+F11

Γραμμή γλώσσας

Ορισμός γλώσσας ελέγχου
Κάθε έγγραφο έχει μια προεπιλεγμένη γλώσσα, συνήθως την ίδια προεπιλεγμένη γλώσσα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας. Ωστόσο, εάν το έγγραφό σας περιέχει επίσης λέξεις ή φράσεις σε άλλη γλώσσα, είναι καλή ιδέα να ορίσετε τη γλώσσα ελέγχου για αυτές τις λέξεις. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να κάνετε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο αυτών των φράσεων, αλλά και να κάνετε δυνατό το χειρισμό τους από βοηθητικές τεχνολογίες, όπως τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Ορισμός γλώσσας ελέγχου

Alt+Ψ, Γ, Λ, Σ

Εξέταση λίστας γλωσσών ελέγχου

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Ορισμός προεπιλεγμένων γλωσσών

Alt+Σ, Ο

Ενεργοποίηση Επεξεργασίας μεθόδων εισόδου Ανατολικής Ασίας
Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Επεξεργασίας μεθόδου εισόδου (Input Method Editor - IME) Ιαπωνικών σε πληκτρολόγιο 101.

ALT+~

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Επεξεργασίας μεθόδου εισόδου (IME) Κορεατικών σε πληκτρολόγιο 101.

Δεξιό ALT

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Επεξεργασίας μεθόδου εισόδου (IME) Κινεζικών σε πληκτρολόγιο 101.

CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αναφορά πλήκτρων λειτουργιών

Πλήκτρα λειτουργιών
Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Λήψη Βοήθειας ή επίσκεψη στο Office.com.

F1

Μετακίνηση κειμένου ή γραφικών.

F2

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

F4

Επιλογή της εντολής Μετάβαση σε (Κεντρική καρτέλα).

F5

Μετάβαση στο επόμενο τμήμα παραθύρου ή πλαίσιο.

F6

Επιλογή της εντολής Ορθογραφικός έλεγχος (καρτέλα Αναθεώρηση).

F7

Επέκταση μιας επιλογής.

F8

Ενημέρωση των επιλεγμένων πεδίων.

F9

Εμφάνιση συμβουλών πλήκτρων συντόμευσης.

F10

Μετάβαση στο επόμενο πεδίο.

F11

Επιλογή της εντολής Αποθήκευση ως.

F12

SHIFT+πλήκτρα λειτουργιών
Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Έναρξη σχετικής Βοήθειας ή εμφάνιση της μορφοποίησης.

SHIFT+F1

Αντιγραφή κειμένου.

SHIFT+F2

Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων γραμμάτων.

SHIFT+F3

Επανάληψη μιας ενέργειας Εύρεση ή Μετάβαση σε.

SHIFT+F4

Μετάβαση στην τελευταία αλλαγή.

SHIFT+F5

Μετάβαση στο προηγούμενο τμήμα παραθύρου ή πλαίσιο (μετά το πάτημα του πλήκτρου F6).

SHIFT+F6

Επιλογή της εντολής Θησαυρός (καρτέλα Αναθεώρηση, ομάδα Γλωσσικός έλεγχος).

SHIFT+F7

Μείωση του μεγέθους μιας επιλογής.

SHIFT+F8

Εναλλαγή μεταξύ ενός κώδικα πεδίου και του αποτελέσματός του.

SHIFT+F9

Εμφάνιση ενός μενού συντόμευσης.

SHIFT+F10

Μετάβαση στο προηγούμενο πεδίο.

SHIFT+F11

Επιλογή της εντολής Αποθήκευση.

SHIFT+F12

CTRL+πλήκτρα λειτουργιών
Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη της Κορδέλας.

CTRL+F1

Επιλογή της εντολής Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

CTRL+F2

Αποκοπή στο Συλλέκτη.

CTRL+F3

Κλείσιμο του παραθύρου.

CTRL+F4

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

CTRL+F6

Εισαγωγή ενός κενού πεδίου.

CTRL+F9

Μεγιστοποίηση του παραθύρου του εγγράφου.

CTRL+F10

Κλείδωμα ενός πεδίου.

CTRL+F11

Επιλογή της εντολής Άνοιγμα.

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+πλήκτρα λειτουργιών
Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή των περιεχομένων του Συλλέκτη.

CTRL+SHIFT+F3


Επεξεργασία ενός σελιδοδείκτη.

CTRL+SHIFT+F5

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

CTRL+SHIFT+F6


Ενημέρωση συνδεδεμένων πληροφοριών σε ένα έγγραφο προέλευσης του Word.

CTRL+SHIFT+F7

Επέκταση μιας επιλογής ή μπλοκ.

CTRL+SHIFT+F8 και μετά ένα πλήκτρο βέλους

Κατάργηση σύνδεσης ενός πεδίου.

CTRL+SHIFT+F9

Κατάργηση κλειδώματος ενός πεδίου.

CTRL+SHIFT+F11

Επιλογή της εντολής Εκτύπωση.

CTRL+SHIFT+F12

ALT+πλήκτρα λειτουργιών
Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στο επόμενο πεδίο.

ALT+F1

Δημιουργία ενός νέου Μπλοκ δόμησης.

ALT+F3

Έξοδος από το Word.

ALT+F4

Επαναφορά του μεγέθους του παραθύρου του προγράμματος.

ALT+F5

Μετακίνηση από ένα ανοιχτό παράθυρο διαλόγου πίσω στο έγγραφο, για παράθυρα διαλόγου που υποστηρίζουν αυτή τη συμπεριφορά.

ALT+F6

Εύρεση του επόμενου ορθογραφικού ή γραμματικού λάθους.

ALT+F7

Εκτέλεση μακροεντολής.

ALT+F8

Εναλλαγή μεταξύ όλων των κωδίκων πεδίων και των αποτελεσμάτων τους.

ALT+F9

Εμφάνιση του παραθύρου εργασιών Επιλογή.

ALT+F10

Εμφάνιση κώδικα της Microsoft Visual Basic.

ALT+F11

ALT+SHIFT+πλήκτρα λειτουργιών
Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στο προηγούμενο πεδίο.

ALT+SHIFT+F1


Επιλογή της εντολής Αποθήκευση.

ALT+SHIFT+F2

Εκτέλεση GOTOBUTTON ή MACROBUTTON από το πεδίο που εμφανίζει τα αποτελέσματα του πεδίου.

ALT+SHIFT+F9

Εμφάνιση μενού ή μηνύματος για μια διαθέσιμη ενέργεια.

ALT+SHIFT+F10

Επιλογή του κουμπιού Πίνακας περιεχομένων στο κοντέινερ "Πίνακας περιεχομένων" όταν το κοντέινερ είναι ενεργό.

ALT+SHIFT+F12


Για περισσότερες πληροφορίες:


https://www.facebook.com/thetechgr/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/allaboutcomputerstv/
http://allaboutcomputerstv.blogspot.gr/
http://www.thetech.gr/
http://linegadgets.blogspot.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια