Αυτές είναι οι 25 πιο high tech πόλεις του κόσμου

Αυτές είναι οι 25 πιο high tech πόλεις του κόσμου
Η μελέτη έγινε από το 2thinknow και τα κριτήρια αξιολόγησης σχετίζονται με την τεχνολογική πρόοδο των πόλεων, τον αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κατατίθενται, τον αριθμό των επιχειρηματικών κεφαλαίων που επενδύονται στην τεχνολογία μιας πόλης κλπ25. Washington, DC
24. Copenhagen, Denmark
23. Shenzhen, China
22. Dublin, Ireland
21. Montreal, Canada
20. Shanghai, China
19. Stockholm, Sweden
18. Stuttgart, Germany
17. Hong Kong, China
16. Moscow, Russia
15. Vancouver, Canada
14. Munich, Germany
13. Berlin, Germany
12. Chicago, Illinois
11. Tokyo, Japan
10. Amsterdam, the Netherlands
9. Singapore.
8. Toronto, Canada.
7. Taipei, Taiwan
6. Boston, Massachusetts
5. Los Angeles, California
4. Seoul, South Korea
3. New York, New York
2. London, England
1. San Francisco, California
Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια