Πως μπορεί ένα τεράστιο κατασκεύασμα από μέταλλο φορτωμένο με τόνους εμπόρευμα να επιπλέει στο νερό;

Για να επιπλέει ένα πλοίο πρέπει να εκτοπίζει τη μάζα του σε νερό
Ένα πλοίο ενός τόνου πρέπει να εκτοπίζει τουλάχιστον έναν τόνο νερού
Όσο περισσότερο νερό εκτοπίζει σε σχέση με τη μάζα του, τόσο πιο εύκολα επιπλέει