Περισσότερο ελαιόλαδο για τις ελιές σας

Το ενζυμικό προϊόν Pectinex Ultra Olio (παλαιότερα Novozym 33095 ή Olivex) βοηθά να λαμβάνετε μέγιστη παραγωγή ελαιολάδου και παράλληλα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού.

Είναι ένα φυσικό ενζυμικό προϊόν παραγόμενο από μύκητα της οικογένειας Aspergillus. Το στέλεχος που παράγει το ένζυμο δεν είναι γενετικά τροποποιημένο, κάτι που κάνει δυνατή τη χρήση του προϊόντος στην οργανική παραγωγή ελαιολάδου.
Φυσικά παραγόμενο προϊόν από τη Novozymes Δανίας το οποίο βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου, είναι χωρίς συντηρητικά και δεν έχει σχέση με τη φάση του ελαιολάδου, ούτε ανιχνεύεται σε αυτό.

Οφέλη χρήσης
Αυξημένη απόδοση σε ελαιόλαδο (5-25 kg επιπλέον λάδι ανά τόνο καρπού). Καλύτερος διαχωρισμός των φάσεων στο decanter. Γίνεται ταχύτερη & καλύτερη διαύγαση του λαδιού. Επιτυγχάνεται λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες
Περισσότερες πληροφορίες: process.gr

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια