Απενεργοποίηση ενημερώσεων στα Windows 10 με Task Scheduler


 Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ενημερώσεις στα Windows 10 με τη βοήθεια του Task Scheduler.


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Πατήστε τα πλήκτρα Win+R για να ανοίξετε το παράθυρο "Run".

Πληκτρολογήστε τη λέξη "taskschd.msc" και πατήστε Enter.

Στην αριστερή στήλη, επιλέξτε την κατηγορία "Task Scheduler Library".

Στην κεντρική στήλη, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε την επιλογή "Create Task".

Δώστε ένα όνομα στο task και επιλέξτε το κουμπί "Change User or Group" για να ορίσετε έναν διαχειριστή του συστήματος.

Στο κάτω μέρος της καρτέλας "General", επιλέξτε την επιλογή "Run whether user is logged on or not" και επιλέξτε το τετράγωνο δίπλα στην επιλογή "Run with highest privileges".

Στην καρτέλα "Triggers", πατήστε το κουμπί "New" και ορίστε το πρόγραμμα εκτέλεσης του task όταν ξεκινά ο υπολογιστής.

Στην καρτέλα "Actions", πατήστε το κουμπί "New" και επιλέξτε το πρόγραμμα "cmd.exe".

Στο πλαίσιο "Add arguments (optional)", πληκτρολογήστε την εντολή "wuaucIt.exe /disable".

Στην καρτέλα "Conditions", αποεπιλέξτε τις επιλογές "Start the task only if the computer is idle for" και "Stop if the computer ceases to be idle".

Στην καρτέλα "Settings", επιλέξτε την επιλογή "Allow task to be run on demand".

Κάντε κλικ στο κουμπί "OK" για να αποθηκεύσετε το task.

Με αυτόν τον τρόπο, το task θα εκτελείται αυτόματα κάθε φορά που θα ανοίγετε τον υπολογιστή, και θα απενεργοποιεί το Windows Update. 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά το Windows Update ακολουθώντας τα ίδια βήματα και αλλάζοντας την εντολή στο πλαίσιο "Add arguments (optional)" σε "wuaucIt.exe /detectnow".

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια