Απενεργοποίηση ενημερώσεων στα Windows 10


Αν χρησιμοποιείτε τον Windows 10 υπολογιστή σας για συγκεκριμένες εργασίες, με συγκεκριμένα προγράμματα ή αν απλά σας ενοχλούν οι επανειλημμένες ενημερώσεις, μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε.


Σε όλες τις προηγούμενες εκδόσεις των Windows η απενεργοποίηση των ενημερώσεων υπήρχε σαν επιλογή στις ρυθμίσεις. Στα Windows 10 δεν υπάρχει επιλογή. Η απενεργοποίηση των ενημερώσεων γίνεται μέσα από τα "Εργαλεία Διαχείρισης των Windows"
Μπορείτε να επιλέξετε "μη αυτόματη" ενημέρωση ή "απενεργοποίηση"
Πηγαίνουμε στο "Όλες οι Εφαρμογές"
Βρίσκουμε τα "Εργαλεία Διαχείρισης των Windows"


Πάμε "Υπηρεσίες"

 Βρίσκουμε τα "Windows Update"
 
Δεξί κλικ, ιδιότητες, "Τύπος εκκίνησης" Απενεργοποιημένο

Αν ο υπολογιστής σας προορίζεται για γενική χρήση ΜΗΝ απενεργοποιήσετε τις ενημερώσεις. Η Microsoft ενημερώνει πολύ συχνά το λειτουργικό της και θα έχετε προβλήματα με την ασφάλεια του υπολογιστή σας, με ασυμβατότητες προγραμμάτων και τεχνική υποστήριξη