Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο – Έκδοση 3.1 Δωρεάν εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου για windows

Το Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο – Έκδοση 3.1 είναι δωρεάν εφαρμογή Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου για υπολογιστές, από τον Έλληνα προγραμματιστή Χρήστο Μπερέτα, η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις δημόσιες και ιδιωτικές ακόμα και για προσωπική χρήση!Είναι η επιτυχηµένη συνέχεια των προηγούµενων εκδόσεων. Η έκδοση 3.1 έχει ξαναγραφτεί από την αρχή και δεν θυµίζει σε τίποτα τις προηγούµενες εκδόσεις. Τι νέο υπάρχει; 
Είναι γρηγορότερο. Περισσότερες επιλογές πρωτοκόλλησης.  Επισύναψη µέχρι και 5 εγγράφων PDF ανά πρωτοκόλληση. Γρηγορότερο εάν χρησιµοποιηθεί σε τοπικό δίκτυο.
Δύο ειδών πρωτοκόλληση: Στην πρώτη περίπτωση δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να πραγματοποιεί συνεχείς πρωτοκόλληση δηλαδή να μην μηδενίζει μετά το τέλος του έτους (σε αυτή την περίπτωση προτείνουμε να δημιουργήσετε ένα έτος 0000 και να διαγράψετε τα υπόλοιπα έτη που πιθανών δεν χρειάζονται).
Στη δεύτερη περίπτωση μετά το τέλος του έτους ο χρήστης δημιουργεί ένα νέο έτος. Τα πρωτόκολλα θα ταξινομούνται έτσι ανά έτος και κάθε νέα χρονιά η πρωτοκόλληση θα ξεκινά από την αρχή. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι εφόσον επιλέξετε τη δεύτερη περίπτωση μπορείτε να πρωτοκολλήσετε έγγραφα προηγούμενων και επόμενων ετών (δημιουργώντας έτη χρήσης για τα έτη αυτά). Αναζήτηση εισερχομένου πρωτοκόλλου με βάση την ημερομηνία καταχώρησης. Αναζήτηση εξερχόμενου πρωτοκόλλου με βάση την ημερομηνία. Τροποποίηση υπάρχοντος πρωτοκόλλου. Διόρθωση κάποιων προβλημάτων στον κώδικα που εντοπίστηκαν που δεν αφορούν όμως την ακεραιότητα τον πληροφοριών που έχετε πρωτοκολλήσει μέχρι τώρα
 


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
1) Λειτουργικό σύστηµα Windows
2) MS Access
3) NET Framework 4.0
4) Εγκατεστηµένη εφαρµογή προβολής αρχείων PDF (για παράδειγμα Adobe Reader)
5) Η ώρα και η ηµεροµηνία στο σύστηµα πρέπει να είναι σωστή

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Αφού κάνετε λήψη της εφαρµογής, διαβάσετε και αποδεχτείτε τους όρους χρήσης, εγκαταστήστε την εφαρµογή
Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση κανονικά είστε έτοιµοι να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή
Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή σε τοπικό δίκτυο, ο ποιο απλός τρόπος είναι να κάντε κοινόχρηστο τον φάκελο όπου εγκαταστήσατε την εφαρµογή, δίνοντας του επίσης δικαιώµατα εγγραφής και ανάγνωσης
 
ΕΙΚΟΝΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Μόλις ξεκινήσετε την εφαρµογή, καλείστε να πληκτρολογήσετε κάθε φορά διαφορετικούς χαρακτήρες για είσοδο στο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο. Αυτό σας προστατεύει από αυτοµατοποιηµένα προγράµµατα που πιθανών προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο χωρίς την άδεια σας. ∆είτε την εικόνα παρακάτω


ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 
Κάθε νέο έτος πρέπει να δηµιουργείτε ένα νέο έτος χρήσης στην εφαρµογή. Είναι το πρώτο βήµα που πρέπει να κάνετε πριν χρησιµοποιήσετε την εφαρµογή για πρώτη φορά. Για παράδειγµα η εφαρµογή έχει εξ αρχής έτος χρήσης το έτος κατασκευής της (2016) εάν θέλετε να πρωτοκολλήσετε έγγραφα το έτος 2017 θα πρέπει να δηµιουργήσετε ένα έτος χρήσης (2017) έτσι τα πρωτόκολλα ταξινοµούνται ανά έτος και η εφαρµογή ξεκινά την αρίθµηση από την αρχή. Εάν κάνετε λάθος κατά την πληκτρολόγηση και πληκτρολογήσετε λάθος έτος απλά µπορείτε να το διαγράψετε, να είστε προσεκτικοί όµως διότι διαγράφοντας ένα έτος χρήσης διαγράφεται και τα πρωτόκολλα που πρωτοκολλήθηκαν το συγκεκριµένο έτος, είναι µια διαδικασία ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ. ∆είτε τη φωτογραφία παρακάτω


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 
Για την διευκόλυνση σας, θα πρέπει να εισάγετε στην εφαρµογή τα ονόµατα τον υπαλλήλων / τµηµάτων / υπηρεσιών σας ώστε η πρωτοκόλληση τον εγγράφων σας θα γίνετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. ∆είτε τις φωτογραφίες παρακάτω


http://www.christosberetas.com/Electronic_Protocol_3_0.zip

Περισσότερες πληροφορίες: christosberetas.com


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια