Δημοπρατούνται συνολικά 415 οχήματα από τον ΟΔΔΥ στις 17 Φεβρουαρίου 2017


Στις 17 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ., στην αίθουσα δημοπρασιών της αποθήκης Μαγουλέζας της Υπηρεσίας στα Άνω Λιόσιατηλ. Αποθήκης 210.2471988  - 210.2473124, δημοπρατούνται  συνολικά 415 οχήματα σε 36 Ομαδικές Κατηγορίες Οχημάτων Τέλου Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με Δέσμευση Ε.Δ.Ο.Ε, καθώς και Ο.Τ.Κ.Ζ. Αποθηκών Τρίτων (Αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Παλλήνης-Άνδρου και Τελωνείου Ραφήνας).

Δείτε τη λίστα οχημάτων

Η  Διακήρυξη θα αναρτηθεί στους ιστότοπους της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr (διαδρομή: Διαγωνισμοί/ Διαβουλεύσεις/ Δημοπρασίες)  και στην διεύθυνση www.oddy.gr .

Η επίσκεψη στην Αποθήκη Μαγουλέζας επιτρέπεται από 14-2-2017 μέχρι και 16-2-2017 και από ώρα 8:30 π.μ.  έως 13:30 μ.μ.

Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΝΕΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ, (Φ.Ε.Κ.3420Β/25-10-2016) οι οποίοι είναι αναρτημένοι στους ανωτέρω ιστότοπους.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια