Προσοχή στις "ψεύτικες" εφαρμογές τραπεζών - Τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε σίγουροι


Αυτές οι "ψεύτικες" εφαρμογές μπορούν να μιμηθούν με ακρίβεια τις αυθεντικές τραπεζικές
εφαρμογές και οι χρήστες μπορούν εύκολα να ξεγελαστούν  και να εισάγουν τα στοιχεία τους για να συνδεθούν. Η σύνδεση βέβαια δεν θα γίνει ποτέ αλλά τα στοιχεία θα έχουν κλαπεί.

Τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε σίγουροι ότι κατεβάσαμε την αυθεντική εφαρμογή;

Εκτός από τα γνωστά:
Έχουμε πάντα ενημερωμένη τη συσκευή μας με τα επίσημα updates του κατασκευαστή
Δεν κατεβάζουμε ποτέ εφαρμογές από "Άγνωστες πηγές"
Ελέγχουμε πάντα τα σχόλια άλλων χρηστών πριν κατεβάσουμε από το επίσημο store της συσκευής μας

Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε στο τραπεζικό κατάστημα και να εγκαταστήσουμε εκεί την εφαρμογή με τη βοήθεια ενός υπαλλήλου της τράπεζας. Αν αυτό δεν είναι εφικτό μπορούμε να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με την τράπεζά μας για να μας κατευθύνει με οδηγίες. Αν ούτε αυτό  είναι εφικτό τότε πρέπει να μπούμε στο επίσημο site της τράπεζας και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες εγκατάστασης