Οδηγούμε την ηλεκτροκίνητη BMW i3 σε εικονική πραγματικότητα

Οδηγούμε την ηλεκτροκίνητη BMW i3 σε εικονική πραγματικότητα στο Playstation 4 με VR