Απενεργοποίηση αυτόματων ενημερώσεων στα Windows 10Απενεργοποίηση αυτόματων ενημερώσεων στα Windows 10
disable windows 10 update


Πηγαίνουμε στο "Όλες οι Εφαρμογές"
Βρίσκουμε τα "Εργαλεία Διαχείρισης των Windows"


Πάμε "Υπηρεσίες"

 Βρίσκουμε τα "Windows Update"
 
Δεξί κλικ, ιδιότητες, "Τύπος εκκίνησης" Απενεργοποιημένο

0 σχόλια: